SFS 2021:1076 Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2022

SFS2021-1076.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för

år 20221

Utfärdad den 18 november 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt
att skatt på tobak ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2022:

1. Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 64 öre per styck.
2. Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 44 öre per styck.
3. Skatt på röktobak tas ut med 1 997 kronor per kilogram.
4. Skatt på snus tas ut med 468 kronor per kilogram.
5. Skatt på tuggtobak tas ut med 517 kronor per kilogram.
6. Skatt på övrig tobak tas ut med 1 997 kronor per kilogram.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Linnea Westman
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2020:949.

SFS

2021:1076

Publicerad
den

24 november 2021