SFS 2021:1078 Förordning om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2022

SFS2021-1078.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:KNRTZZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:FLCPHJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om fastst�llande av omr�knat belopp f�r energiskatt p� </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>elektrisk kraft f�r �r 2022</b>1<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 18 november 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 �</b> Regeringen fastst�ller enligt 11 kap. 3 � lagen (1994:1776) om skatt <br/>p� energi att energiskatten p� elektrisk kraft ska betalas med 36,0 �re per <br/>f�rbrukad kilowattimme elektrisk kraft f�r kalender�ret 2022. </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2022. </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft110">Jan Larsson <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste f�rordning i �mnet 2020:947. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> 2021:1078 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft19"> 24 november 2021 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om fastst�llande av omr�knat belopp f�r energiskatt p�

elektrisk kraft f�r �r 20221

Utf�rdad den 18 november 2021

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 � Regeringen fastst�ller enligt 11 kap. 3 � lagen (1994:1776) om skatt
p� energi att energiskatten p� elektrisk kraft ska betalas med 36,0 �re per
f�rbrukad kilowattimme elektrisk kraft f�r kalender�ret 2022.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2022.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Senaste f�rordning i �mnet 2020:947.

SFS

2021:1078

Publicerad
den

24 november 2021

;