SFS 2021:1078 Förordning om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2022

SFS2021-1078.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på

elektrisk kraft för år 20221

Utfärdad den 18 november 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt
på energi att energiskatten på elektrisk kraft ska betalas med 36,0 öre per
förbrukad kilowattimme elektrisk kraft för kalenderåret 2022.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2020:947.

SFS

2021:1078

Publicerad
den

24 november 2021