SFS 2021:1079 Förordning om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2022

SFS2021-1079.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt

för år 20221

Utfärdad den 18 november 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 3 § lagen (1995:1667) om skatt på
naturgrus att skatt ska tas ut med 17 kronor per ton naturgrus för kalenderåret
2022.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2020:946.

SFS

2021:1079

Publicerad
den

24 november 2021