SFS 2021:1080 Förordning om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2022

SFS2021-1080.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för

år 20221

Utfärdad den 18 november 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall
att avfallsskatt ska betalas med 573 kronor per ton avfall för kalenderåret
2022.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2020:945.

SFS

2021:1080

Publicerad
den

24 november 2021