SFS 2021:1081 Förordning om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2022

SFS2021-1081.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av omräknade belopp för skatt på

kemikalier i viss elektronik för år 20221

Utfärdad den 18 november 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 3 a § lagen (2016:1067) om skatt på
kemikalier i viss elektronik att skatt ska betalas med följande belopp för
kalenderåret 2022:

1. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § andra stycket samma lag ska

betalas med 11 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

2. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § tredje stycket samma lag ska

betalas med 166 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

2 § Skatt ska inte betalas med högre belopp än 457 kronor per skattepliktig
vara.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Linnea Westman
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2020:943.

SFS

2021:1081

Publicerad
den

24 november 2021