SFS 2021:1082 Förordning om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2022

SFS2021-1082.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år

20221

Utfärdad den 18 november 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 8 § lagen (2017:1200) om skatt på
flygresor att flygskatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2022:

� 64 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som

anges i bilaga 1 till samma lag,

� 265 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land

som anges i bilaga 2 till samma lag,

� 424 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2020:944.

SFS

2021:1082

Publicerad
den

24 november 2021