SFS 2021:1083 Försäkringskassans föreskrifter om ändring av vissa underhållsbidrag år 2022

SFS2021-1083.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Försäkringskassans föreskrifter

om ändring av vissa underhållsbidrag år 20221

Beslutade den 8 november 2021

Med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhålls-
bidrag föreskriver Försäkringskassan att det procenttal med vilket bidrags-
belopp ska ändras enligt 4 § första stycket första meningen lagen (1966:680)
om ändring av vissa underhållsbidrag år 2022 är 1.

F�RS�KRINGSKASSAN

NILS �BERG

Mikael Westberg

1 Senaste författning i ämnet SFS 2020:887.

SFS

2021:1083

Publicerade
den

24 november 2021