SFS 2021:1088 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige

SFS2021-1088.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om fortsatt giltighet av förordningen (2020:1258) om

tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och

några andra stater till Sverige

Utfärdad den 25 november 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:1258) om tillfälligt inrese-
förbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige1,
som gäller till och med den 30 november 20212, ska fortsätta att gälla till
och med den 31 januari 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2021:434.
2 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2021:945.

SFS

2021:1088

Publicerad
den

26 november 2021