SFS 2021:1091 Förordning om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2022

SFS2021-1091.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för

år 20221

Utfärdad den 25 november 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas
på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma
balk ska vara 0,01 procent för år 2022.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2020:1012.

SFS

2021:1091

Publicerad
den

30 november 2021