SFS 2021:1092 Förordning om ränta på körkortslån för 2022

SFS2021-1092.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ränta på körkortslån för 20221

Utfärdad den 25 november 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Den ränta som ska betalas på körkortslån enligt 19 § första stycket
förordningen (2018:1118) om körkortslån ska vara 1,5 procent.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2022.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1Senaste förordning i ämnet 2020:1024.

SFS

2021:1092

Publicerad
den

30 november 2021