SFS 2021:1105 Förordning om ränta på studielån för 2022

SFS2021-1105.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ränta på studielån för 20221

Utfärdad den 25 november 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Den ränta som ska tas ut på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket
studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349)
jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
studiestödslagen (1999:1395) ska vara 0 procent.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2022.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2020:1014.

SFS

2021:1105

Publicerad
den

30 november 2021