SFS 2021:1124 Förordning om ränta för år 2022 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

SFS2021-1124.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ränta för år 2022 enligt 4 a § lagen (1997:484) om

dröjsmålsavgift1

Utfärdad den 25 november 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska
tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för
indrivning ska vara 0,00 procent.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2022.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2020:1096.

SFS

2021:1124

Publicerad
den

3 december 2021