SFS 2021:1143 Förordning om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret

SFS2021-1143.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion

för Riksgäldskontoret

Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver att 29 § förordningen (2007:1447) med instruktion
för Riksgäldskontoret ska ha följande lydelse.

29 §1 Myndigheten får meddela föreskrifter om

1. inskrivning i statsskuldboken, och
2. avgiften enligt 29 § lagen (1999:158) om investerarskydd.
Ytterligare bestämmelser om myndighetens rätt att meddela föreskrifter

finns i

� 8 § förordningen (2011:834) om insättningsgaranti,
� 22 § förordningen (2015:1034) om resolution,
� 10 § förordningen (2015:1035) om förebyggande statligt stöd till kredit-

institut,

� 15 § förordningen (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och

medelsförvaltning,

� 55 § förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska rest-

produkter, och

� 8 och 31 §§ förordningen (2021:1142) om ansvar och ersättning vid

radiologiska olyckor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:178.

SFS

2021:1143

Publicerad
den

4 december 2021