SFS 2021:1146 Förordning om skiktgräns för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2022

SFS2021-1146.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om skiktgräns för statlig inkomstskatt för

beskattningsåret 20221

Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229) skiktgränsen till 540 700 kronor för beskattningsåret 2022.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2020:1009.

SFS

2021:1146

Publicerad
den

4 december 2021