SFS 2021:1176 Förordning om ändring i förordningen (2020:1197) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi

SFS2021-1176.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:1197) om ändring i

förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi

Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:1197) om ändring i förord-
ningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi1 ska utgå.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:1151.

SFS

2021:1176

Publicerad
den

7 december 2021