SFS 2021:1177 Förordning om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi

SFS2021-1177.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för

fysioterapi

Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver att 4 a § förordningen (1994:1120) om ersättning för
fysioterapi1 ska upphöra att gälla.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för behandling som

har lämnats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av
förordningens rubrik 2013:1151
4 a § 2020:328.

SFS

2021:1177

Publicerad
den

7 december 2021