SFS 2021:1196 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

SFS2021-1196.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt

inreseförbud till Sverige

Utfärdad den 9 december 2021

Regeringen föreskriver att bilaga 1 och bilaga 2 till förordningen (2020:127)
om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 14 december 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:1196

Publicerad
den

10 december 2021

background image

2

SFS

2021:1196

Bilaga 11

Stater och områden som omfattas av undantaget i 3 § andra stycket 7
Argentina
Australien
Bahrain
Chile
Colombia
Förenade arabemiraten
Hongkong
Indonesien
Kanada
Kuwait
Macao
Nya Zeeland
Peru
Qatar
Rwanda
Saudiarabien
Sydkorea
Taiwan
Uruguay

1 Senaste lydelse 2021:1125.

background image

3

SFS

2021:1196

Bilaga 22

Stater och områden som omfattas av undantaget i 3 § andra stycket 8
Albanien
Andorra
Armenien
El Salvador
Färöarna
Förenade kungariket
Förenta staterna
Georgien
Guernsey
Isle of Man
Israel
Jersey
Marocko
Moldavien
Monaco
Nordmakedonien
Nya Zeeland
Panama
San Marino
Schweiz
Serbien
Singapore
Togo
Turkiet
Ukraina
Vatikanstaten

2 Senaste lydelse 2021:1125.