SFS 2021:1201 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2022

SFS2021-1201.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och

vissa andra utlänningar för 20221

Utfärdad den 9 december 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första
stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar
och vissa andra utlänningar ska vara 1,5 procent för 2022.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2020:1093.

SFS

2021:1201

Publicerad
den

10 december 2021