SFS 2021:1202 Förordning om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

SFS2021-1202.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion

för Naturhistoriska riksmuseet

Utfärdad den 9 december 2021

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:1176) med instruktion för
Naturhistoriska riksmuseet ska ha följande lydelse.

2 §1 Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika

de samlingar som anförtrotts myndigheten och hålla ett urval av samlingarna
tillgängligt för allmänheten,

2. driva och stödja publik och pedagogisk verksamhet och kommunicera

kring frågor som rör myndighetens verksamhetsområde,

3. verka för att öka förståelsen för och ge perspektiv på frågor inom

myndighetens verksamhetsområde, främst när det gäller långsiktiga effekter
på den biologiska mångfalden, miljön och landskapet,

4. ansvara för pollenövervakningen i Sverige, vilket innefattar att genom-

föra polleninsamlingar och pollenanalyser, framställa och offentliggöra
pollenprognoser samt utveckla metoder för pollenverksamheten,

5. driva och stödja forskning inom de ämnesområden som omfattas av

myndighetens verksamhet,

6. bistå andra myndigheter i frågor som rör myndighetens verksamhets-

område, och

7. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med

andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom
sitt verksamhetsområde.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

JEANETTE GUSTAFSDOTTER

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1562.

SFS

2021:1202

Publicerad
den

14 december 2021