SFS 2021:1204 Förordning om ikraftträdande av lagen (2021:1106) om skatteavtal mellan Sverige och Slovenien

SFS2021-1204.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ikraftträdande av lagen (2021:1106) om skatteavtal

mellan Sverige och Slovenien

Utfärdad den 9 december 2021

Regeringen föreskriver att lagen (2021:1106) om skatteavtal mellan Sverige
och Slovenien ska träda i kraft den 31 december 2021.

Avtalet träder i kraft den 26 december 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS

2021:1204

Publicerad
den

14 december 2021