SFS 2021:1242 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

SFS2021-1242.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.