SFS 2021:1246 Lag om ändring i lagen (2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2021-1246.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.