SFS 2021:1247 Lag om ändring i lagen (2020:1243) om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

SFS2021-1247.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2020:1243) om ändring i lagen

(2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att

Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

Utfärdad den 16 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (2020:1243) om ändring i lagen
(2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket
har lämnat Europeiska unionen ska utgå.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2021/22:1, utg.omr. 11, bet. 2021/22:SfU2, rskr. 2021/22:104.

SFS

2021:1247

Publicerad
den

17 december 2021