SFS 2021:1248 Lag om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

SFS2021-1248.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.