SFS 2021:1260 Förordning om upphävande av förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar

SFS2021-1260.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (1990:1361) om lån till

hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar

Utfärdad den 16 december 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (1990:1361) om lån till hemutrust-
ning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska upphöra att gälla.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om lån där

ansökan har kommit in till Centrala studiestödsnämnden före ikraft-
trädandet.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2021:1260

Publicerad
den

20 december 2021