SFS 2021:1263 Förordning om ändring i förordningen (2020:26) om statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin

SFS2021-1263.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:26) om statsbidrag för

åtgärder som stärker demokratin

Utfärdad den 16 december 2021

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2020:26) om statsbidrag för
åtgärder som stärker demokratin ska ha följande lydelse.

6 § Vid fördelningen av bidrag ska Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor prioritera åtgärder som

� har förutsättningar att nå många individer, eller
� riktar sig mot delar av landet eller delar av befolkningen som har ett lågt

valdeltagande eller låg delaktighet i demokratin i övrigt.

Ett år då val hålls i hela landet till riksdagen, regionfullmäktige, kommun-

fullmäktige eller Europaparlamentet ska myndigheten vid fördelningen av
bidrag prioritera åtgärder som riktar sig mot delar av landet eller delar av
befolkningen som har ett lågt valdeltagande.

Denna förordning träder i kraft den 17 januari 2022.

På regeringens vägnar

JEANETTE GUSTAFSDOTTER

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS

2021:1263

Publicerad
den

20 december 2021