SFS 2021:1266 Förordning om ändring i förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift

SFS2021-1266.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:1040) om

elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och

elsäkerhetsavgift

Utfärdad den 16 december 2021

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2017:1040) om elberedskaps-
avgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift ska ha följande lydelse.

9 §1 Elsäkerhetsavgiften är 905 kronor per kalenderår för varje uttags-
punkt för högspänning och 11 kronor 10 öre per kalenderår för varje uttags-
punkt för lågspänning.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022.

På regeringens vägnar

KHASHAYAR FARMANBAR

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:1200.

SFS

2021:1266

Publicerad
den

21 december 2021