SFS 2021:1269 Förordning om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel

SFS2021-1269.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:659) om handel med

läkemedel

Utfärdad den 16 december 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:659) om handel med
läkemedel1

dels att 10 a § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 10 a § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av
10 a § 2020:164
rubriken närmast före 10 a § 2020:164.

SFS

2021:1269

Publicerad
den

21 december 2021