SFS 2021:1284 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

SFS2021-1284.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:634) om

arbetsmarknadspolitiska program

Utfärdad den 16 december 2021

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2000:634) om arbets-
marknadspolitiska program ska ha följande lydelse.

12 §1 Uppdragsutbildning på eftergymnasial nivå får utnyttjas som arbets-
marknadsutbildning om utbildningen motsvarar längst 6 månaders heltids-
studier.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:947.

SFS

2021:1284

Publicerad
den

21 december 2021