SFS 2021:1288 Förordning om ändring i förordningen (2021:66) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

SFS2021-1288.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:66) om ändring i

förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 16 december 2021

Regeringen föreskriver att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmel-
serna till förordningen (2021:66) om ändring i förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2021:1288

Publicerad
den

21 december 2021