SFS 2021:1293 Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021

SFS2021-1293.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:126) om

omställningsstöd för augusti 2020�september 2021

Utfärdad den 16 december 2021

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2021:126) om omställnings-
stöd för augusti 2020�september 20211 ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om sådant
omställningsstöd som Skatteverket får lämna till företag enligt lagen
(2020:548) om omställningsstöd.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.
Omställningsstöd får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens

beslut den 12 februari 2021 i ärende SA.60275 (2021/N), med de ändringar
som följer av kommissionens ändringsbeslut den 11 mars 2021 i ärende
SA.62190 (2021/N), den 15 juni 2021 i ärende SA.63263 (2021/N)
respektive den 1 december 2021 i ärende SA.100728 (2021/N).

Enligt kommissionens beslut får ett beslut av Skatteverket att bevilja

omställningsstöd inte fattas efter den 30 juni 2022.

Denna förordning träder i kraft den 30 december 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jan Larsson

(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2021:704.
2 Senaste lydelse 2021:704.

SFS

2021:1293

Publicerad
den

22 december 2021