SFS 2021:1297 Förordning om ändring i förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

SFS2021-1297.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:176) om avgifter för

offentlig kontroll av livsmedel och vissa

jordbruksprodukter

Utfärdad den 16 december 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:176) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter att det ska
införas en ny paragraf, 15 a §, av följande lydelse.

15 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om avgifter för offentlig
kontroll och för sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med
kontrollen när det gäller

1. märkning av produkter och ämnen som godkänts för användning i

ekologisk produktion, och

2. insamlingssystem för matavfall som ska komposteras eller fermenteras

och som godkänts för användning i ekologisk produktion.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022.

På regeringens vägnar

KARL-PETTER THORWALDSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2021:1297

Publicerad
den

22 december 2021