SFS 2021:200 Förordning om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

SFS2021-200.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:CJYDJP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:CJYDJP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:13px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:15px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:IHZMVD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2017:1334) om </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>klimatbonusbilar </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 11 mars 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Regeringen f�reskriver1 att 5, 14 och 15 �� f�rordningen (2017:1334) om <br/>klimatbonusbilar ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>5 �</b>2 Med <i>klimatbonusbil</i> avses i denna f�rordning en personbil, en l�tt <br/>lastbil eller en l�tt buss som </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. �r typgodk�nd enligt 3 kap. fordonsf�rordningen (2009:211) eller �r ett</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">s�dant fordon som avses i 4 kap. 3 � 3 samma f�rordning och som godk�nts <br/>vid en registreringsbesiktning, </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. uppfyller utsl�ppskraven enligt Europaparlamentets och r�dets f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">ning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodk�nnande av motor-<br/>fordon med avseende p� utsl�pp fr�n l�tta personbilar och l�tta nyttofordon <br/>(Euro 5 och Euro 6) och om tillg�ng till information om reparation och <br/>underh�ll av fordon, i lydelsen enligt kommissionens f�rordning <br/>(EU) 2017/1151, och </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">3. enligt uppgift i v�gtrafikregistret<br/>a) sl�pper ut h�gst 60 gram koldioxid per kilometer, eller<br/>b) �r utrustad med teknik f�r drift med annat gasbr�nsle �n gasol.</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>14 �</b> En bonus f�r ges med ett belopp som motsvarar h�gst 25 procent av <br/>bilens nypris, dock h�gst det belopp som best�ms enligt 15 �. </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>15 �</b>3 Bonusen �r det antal kronor som best�ms genom att </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. multiplicera talet 583 med det antal gram koldioxid per kilometer som</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bilen sl�pper ut, och </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">2. subtrahera resultatet enligt 1 fr�n talet 45 000.<br/>F�r en s�dan bil som avses i 5 � 3 b �r bonusen minst 10 000 kronor.<br/>F�r en s�dan bil som sl�pper ut 0 gram koldioxid per kilometer �r bonusen</p> <p style="position:absolute;top:920px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">h�gst 70 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2021.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r bilar som st�llts p� f�re</p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">1 Se Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett <br/>informationsf�rfarande betr�ffande tekniska f�reskrifter och betr�ffande f�reskrifter f�r informa-<br/>tionssamh�llets tj�nster. <br/>2 Senaste lydelse 2019:1262. <br/>3 Senaste lydelse 2019:1262. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:200</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">12 mars 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:200</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Maria Jonsson <br/>(Milj�departementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2017:1334) om

klimatbonusbilar

Utf�rdad den 11 mars 2021

Regeringen f�reskriver1 att 5, 14 och 15 �� f�rordningen (2017:1334) om
klimatbonusbilar ska ha f�ljande lydelse.

5 �2 Med klimatbonusbil avses i denna f�rordning en personbil, en l�tt
lastbil eller en l�tt buss som

1. �r typgodk�nd enligt 3 kap. fordonsf�rordningen (2009:211) eller �r ett

s�dant fordon som avses i 4 kap. 3 � 3 samma f�rordning och som godk�nts
vid en registreringsbesiktning,

2. uppfyller utsl�ppskraven enligt Europaparlamentets och r�dets f�rord-

ning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodk�nnande av motor-
fordon med avseende p� utsl�pp fr�n l�tta personbilar och l�tta nyttofordon
(Euro 5 och Euro 6) och om tillg�ng till information om reparation och
underh�ll av fordon, i lydelsen enligt kommissionens f�rordning
(EU) 2017/1151, och

3. enligt uppgift i v�gtrafikregistret
a) sl�pper ut h�gst 60 gram koldioxid per kilometer, eller
b) �r utrustad med teknik f�r drift med annat gasbr�nsle �n gasol.

14 � En bonus f�r ges med ett belopp som motsvarar h�gst 25 procent av
bilens nypris, dock h�gst det belopp som best�ms enligt 15 �.

15 �3 Bonusen �r det antal kronor som best�ms genom att

1. multiplicera talet 583 med det antal gram koldioxid per kilometer som

bilen sl�pper ut, och

2. subtrahera resultatet enligt 1 fr�n talet 45 000.
F�r en s�dan bil som avses i 5 � 3 b �r bonusen minst 10 000 kronor.
F�r en s�dan bil som sl�pper ut 0 gram koldioxid per kilometer �r bonusen

h�gst 70 000 kronor.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2021.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r bilar som st�llts p� f�re

ikrafttr�dandet.

1 Se Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett
informationsf�rfarande betr�ffande tekniska f�reskrifter och betr�ffande f�reskrifter f�r informa-
tionssamh�llets tj�nster.
2 Senaste lydelse 2019:1262.
3 Senaste lydelse 2019:1262.

SFS

2021:200

Publicerad
den

12 mars 2021

background image

2

SFS

2021:200

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Maria Jonsson
(Milj�departementet)

;