SFS 2021:201 Förordning om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

SFS2021-201.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:JZHVRV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:JZHVRV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:PSCSDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2015:284) med instruktion </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�r Socialstyrelsen </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 11 mars 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2015:284) med instruktion f�r <br/>Socialstyrelsen ska inf�ras tre nya paragrafer, 17 a, 17 b och 22 a ��, av <br/>f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>17 a �</b> Inom myndigheten finns ett r�dgivande organ som ben�mns Natio-<br/>nella v�rdkompetensr�det. Det r�dgivande organet ska bidra till en god pla-<br/>nering av v�rdens kompetensf�rs�rjning genom att </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. g�ra samlade bed�mningar av kompetensf�rs�rjningsbehoven basera-</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">de p� tillg�ngliga kunskapsunderlag och tillg�ngligg�ra sammanst�llningar <br/>av kunskapsunderlag, </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. st�dja beslutsfattare och andra ber�rda akt�rer p� nationell och regional</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">niv� i fr�gor av betydelse f�r kompetensf�rs�rjningen n�r det g�ller h�lso- <br/>och sjukv�rdspersonal, </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. �stadkomma samverkan mellan och f�ra dialog med ber�rda akt�rer,</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft18">4. st�dja de sjukv�rdsregionala r�den.<br/>Myndigheten ansvarar f�r administration, beredning och f�redragning av</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�renden och d�rmed sammanh�ngande uppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska �rligen redovisa r�dets vidtagna �tg�rder och aktiviteter </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Redovisningen ska �ver-<br/>l�mnas senast den 28 februari �ret efter det �r som redovisningen avser. </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>17</b> <b>b �</b> Nationella v�rdkompetensr�det best�r av en ordf�rande och 13 <br/>andra ledam�ter. Ordf�randen ska ha kunskaper om s�v�l h�gskolesektorn <br/>som h�lso- och sjukv�rdssektorn. Av ledam�terna ska fem representera l�ro-<br/>s�tena, tre representera regionerna, tv� representera kommunerna, en repre-<br/>sentera Socialstyrelsen, en representera Universitetskanslers�mbetet och en <br/>representera de sjukv�rdsregionala r�den. </p> <p style="position:absolute;top:961px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>22</b> a<b> �</b> Ledam�terna i Nationella v�rdkompetensr�det utses av regeringen <br/>f�r en best�md tid. Med undantag f�r ordf�randen utses ledam�terna i r�det <br/>p� gemensamt f�rslag av Socialstyrelsen och Universitetskanslers�mbetet. </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 maj 2021.<br/>2. Den f�rsta redovisningen enligt 17 a � ska �verl�mnas till Regerings-</p> <p style="position:absolute;top:1085px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2022. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2021:201</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft17">12 mars 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:201</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ARDALAN SHEKARABI </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Lars Hedengran <br/>(Socialdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2015:284) med instruktion

f�r Socialstyrelsen

Utf�rdad den 11 mars 2021

Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2015:284) med instruktion f�r
Socialstyrelsen ska inf�ras tre nya paragrafer, 17 a, 17 b och 22 a ��, av
f�ljande lydelse.

17 a � Inom myndigheten finns ett r�dgivande organ som ben�mns Natio-
nella v�rdkompetensr�det. Det r�dgivande organet ska bidra till en god pla-
nering av v�rdens kompetensf�rs�rjning genom att

1. g�ra samlade bed�mningar av kompetensf�rs�rjningsbehoven basera-

de p� tillg�ngliga kunskapsunderlag och tillg�ngligg�ra sammanst�llningar
av kunskapsunderlag,

2. st�dja beslutsfattare och andra ber�rda akt�rer p� nationell och regional

niv� i fr�gor av betydelse f�r kompetensf�rs�rjningen n�r det g�ller h�lso-
och sjukv�rdspersonal,

3. �stadkomma samverkan mellan och f�ra dialog med ber�rda akt�rer,

och

4. st�dja de sjukv�rdsregionala r�den.
Myndigheten ansvarar f�r administration, beredning och f�redragning av

�renden och d�rmed sammanh�ngande uppgifter.

Myndigheten ska �rligen redovisa r�dets vidtagna �tg�rder och aktiviteter

till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Redovisningen ska �ver-
l�mnas senast den 28 februari �ret efter det �r som redovisningen avser.

17 b � Nationella v�rdkompetensr�det best�r av en ordf�rande och 13
andra ledam�ter. Ordf�randen ska ha kunskaper om s�v�l h�gskolesektorn
som h�lso- och sjukv�rdssektorn. Av ledam�terna ska fem representera l�ro-
s�tena, tre representera regionerna, tv� representera kommunerna, en repre-
sentera Socialstyrelsen, en representera Universitetskanslers�mbetet och en
representera de sjukv�rdsregionala r�den.

22 a Ledam�terna i Nationella v�rdkompetensr�det utses av regeringen
f�r en best�md tid. Med undantag f�r ordf�randen utses ledam�terna i r�det
p� gemensamt f�rslag av Socialstyrelsen och Universitetskanslers�mbetet.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 maj 2021.
2. Den f�rsta redovisningen enligt 17 a � ska �verl�mnas till Regerings-

kansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2022.

SFS

2021:201

Publicerad
den

12 mars 2021

background image

2

SFS

2021:201

P� regeringens v�gnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;