SFS 2021:202 Förordning om ändring i förordningen (2020:713) om ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19

SFS2021-202.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:CRXJSZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:NKMCQD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2020:713) om ers�ttning till </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>regionala kollektivtrafikmyndigheter f�r minskade </b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>biljettint�kter under utbrottet av covid-19 </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 11 mars 2021 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (2020:713) om ers�ttning till <br/>regionala kollektivtrafikmyndigheter f�r minskade biljettint�kter under <br/>utbrottet av covid-19 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>4 �</b> Ers�ttning ges, i den utstr�ckning det finns tillg�ngliga medel, f�r <br/>minskade biljettint�kter till f�ljd av utbrottet av covid-19. Ers�ttningen ska <br/>ber�knas utifr�n minskningen av den regionala kollektivtrafikmyndighetens <br/>biljettint�kter under perioden den 1 januari 202130 juni 2021 j�mf�rd med <br/>motsvarande period 2019, och d�refter justeras i f�rh�llande till hur <br/>trafikutbudet, m�tt i platskilometer (tillg�ngliga sitt- och st�platser <br/>multiplicerade med f�rdade kilometer), f�r�ndrats mellan dessa perioder. </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om tillg�ngliga medel understiger den ers�ttning som kan ges, ska </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">ers�ttningen s�ttas ned med samma procentsats f�r samtliga regionala <br/>kollektivtrafikmyndigheter som ska ges ers�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 12 april 2021. </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft19">Jonas Ragell <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2021:202</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft18">13 mars 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2020:713) om ers�ttning till

regionala kollektivtrafikmyndigheter f�r minskade

biljettint�kter under utbrottet av covid-19

Utf�rdad den 11 mars 2021

Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (2020:713) om ers�ttning till
regionala kollektivtrafikmyndigheter f�r minskade biljettint�kter under
utbrottet av covid-19 ska ha f�ljande lydelse.

4 � Ers�ttning ges, i den utstr�ckning det finns tillg�ngliga medel, f�r
minskade biljettint�kter till f�ljd av utbrottet av covid-19. Ers�ttningen ska
ber�knas utifr�n minskningen av den regionala kollektivtrafikmyndighetens
biljettint�kter under perioden den 1 januari 202130 juni 2021 j�mf�rd med
motsvarande period 2019, och d�refter justeras i f�rh�llande till hur
trafikutbudet, m�tt i platskilometer (tillg�ngliga sitt- och st�platser
multiplicerade med f�rdade kilometer), f�r�ndrats mellan dessa perioder.

Om tillg�ngliga medel understiger den ers�ttning som kan ges, ska

ers�ttningen s�ttas ned med samma procentsats f�r samtliga regionala
kollektivtrafikmyndigheter som ska ges ers�ttning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 12 april 2021.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2021:202

Publicerad
den

13 mars 2021

;