SFS 2021:208 Förordning om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–februari 2021

SFS2021-208.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:21px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:JEERQA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:JEERQA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:21px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft36{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft44{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft47{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft48{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft55{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft56{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft65{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft66{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft67{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft68{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft71{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft74{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft75{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft76{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:243px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:266px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om oms�ttningsst�d till handelsbolag f�r mars 2020</b></p> <p style="position:absolute;top:289px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>februari 2021 </b></p> <p style="position:absolute;top:328px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 18 mars 2021 </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver1 f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Inledande best�mmelser <br/>1 �</b> Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om ekonomiskt st�d till <br/>handelsbolag som har minst en fysisk person som del�gare (bolagsman) och <br/>d�r bolagets nettooms�ttning har minskat i st�rre omfattning till f�ljd av <br/>spridningen av sjukdomen covid-19. </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b> Denna f�rordning �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Mottagare av st�d <br/>3 �</b> St�d enligt denna f�rordning f�r l�mnas till ett handelsbolag som </p> <p style="position:absolute;top:647px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. per den 28 februari 2021 har minst en fysisk person som �r registrerad</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som del�gare i handelsbolaget, </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. vid tidpunkten f�r ans�kan bedriver s�dan n�ringsverksamhet i Sverige</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som avses i 13 kap. 1 � inkomstskattelagen (1999:1229), och </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. vid tidpunkten f�r ans�kan �r godk�nd f�r F-skatt enligt 9 kap. 1 �</p> <p style="position:absolute;top:749px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">skattef�rfarandelagen (2011:1244). </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Med handelsbolag avses i denna f�rordning �ven kommanditbolag. </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>St�dperioder <br/>4 �</b> St�dperioder enligt denna f�rordning �r </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">1. mars och april 2020,<br/>2. maj 2020,<br/>3. juni och juli 2020,<br/>4. augustioktober 2020,<br/>5. november och december 2020, och<br/>6. januari och februari 2021.<br/>En st�dperiods motsvarande m�nad eller m�nader 2019 utg�r</p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">st�dperiodens referensperiod. </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Jfr prop. 2020/21:77, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:175. </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:241px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:208</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">19 mars 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>F�ruts�ttningar f�r st�d <br/>5 �</b> Ett handelsbolag har efter ans�kan r�tt till oms�ttningsst�d f�r <br/>st�dperioden mars och april 2020 om handelsbolagets sammanlagda <br/>nettooms�ttning f�r denna period understiger 70 procent av den <br/>sammanlagda nettooms�ttningen f�r referensperioden. </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett handelsbolag har efter ans�kan r�tt till oms�ttningsst�d f�r </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">st�dperioden maj 2020 om handelsbolagets sammanlagda nettooms�ttning <br/>f�r denna period understiger 60 procent av den sammanlagda <br/>nettooms�ttningen f�r referensperioden. </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett handelsbolag har efter ans�kan r�tt till oms�ttningsst�d f�r </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">st�dperioden juni och juli 2020 om handelsbolagets sammanlagda <br/>nettooms�ttning f�r denna period understiger 50 procent av den <br/>sammanlagda nettooms�ttningen f�r referensperioden. </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett handelsbolag har efter ans�kan r�tt till oms�ttningsst�d f�r </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">st�dperioden augustioktober 2020 om handelsbolagets sammanlagda <br/>nettooms�ttning f�r denna period understiger 60 procent av den <br/>sammanlagda nettooms�ttningen f�r referensperioden. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett handelsbolag har efter ans�kan r�tt till oms�ttningsst�d f�r </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">st�dperioden november och december 2020 om handelsbolagets <br/>sammanlagda nettooms�ttning f�r denna period understiger 70 procent av <br/>den sammanlagda nettooms�ttningen f�r referensperioden. </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett handelsbolag har efter ans�kan r�tt till oms�ttningsst�d f�r </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">st�dperioden januari och februari 2021 om handelsbolagets sammanlagda <br/>nettooms�ttning f�r denna period understiger 70 procent av den <br/>sammanlagda nettooms�ttningen f�r referensperioden. <br/> <br/><b>6 �</b> Som f�ruts�ttning f�r st�d g�ller �ven att </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. nedg�ngen i nettooms�ttning s� gott som uteslutande �r orsakad av </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19, </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">2. st�det f�r st�dperioden, ber�knat enligt 1113 ��, uppg�r till minst </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">2 000 kronor per handelsbolag f�r st�dperioden mars och april 2020, <br/>1 000 kronor f�r st�dperioden maj 2020, 2 000 kronor f�r st�dperioden juni <br/>och juli 2020, 3 000 kronor f�r st�dperioden augustioktober 2020, <br/>2 000 kronor f�r st�dperioden november och december 2020 och <br/>2 000 kronor f�r st�dperioden januari och februari 2021, och </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">3. handelsbolaget har gjort vad som sk�ligen kan kr�vas f�r att utt�mma </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">m�jligheterna till f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och liknande ers�ttning <br/>f�r s�dan f�rlorad oms�ttning som st�det ska ber�knas p�. <br/> <br/><b>7 �</b> Som f�ruts�ttning f�r st�d g�ller �ven att handelsbolaget under det <br/>r�kenskaps�r som avslutats den 31 december 2019 uppfyller kravet p� <br/>minsta nettooms�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r st�dperioderna mars och april 2020, maj 2020, juni och juli 2020 och </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">augustioktober 2020 ska kravet p� minsta nettooms�ttning ber�knas enligt <br/>f�ljande formel: (200 000 kronor x antal del�gare i handelsbolaget</p> <p style="position:absolute;top:958px;left:556px;white-space:nowrap" class="ft25">). </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r st�dperioderna november och december 2020 och januari och </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">februari 2021 ska kravet p� minsta nettooms�ttning ber�knas enligt f�ljande <br/>formel: (180 000 kronor x antal del�gare i handelsbolaget</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:496px;white-space:nowrap" class="ft25">). </p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid till�mpningen av andra och tredje styckena ska det antal del�gare som </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">var registrerade i handelsbolaget per den 28 februari 2021 beaktas.</p> <p style="position:absolute;top:1062px;left:558px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Om r�kenskaps�ret som avses i f�rsta stycket �r l�ngre eller kortare �n </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">tolv m�nader, ska kravet p� minsta nettooms�ttning justeras i motsvarande <br/>m�n. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>2021:208</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"> <br/><b>8 �</b> Med nettooms�ttning avses int�kter fr�n s�lda varor och utf�rda <br/>tj�nster som ing�r i handelsbolagets normala verksamhet med avdrag f�r <br/>l�mnade rabatter, merv�rdesskatt och annan skatt som �r direkt knuten till <br/>oms�ttningen, under f�ruts�ttning att int�kterna �r h�nf�rliga till en <br/>n�ringsverksamhet som bedrivs i Sverige. Int�kter fr�n finansiella <br/>instrument och valutahandel ing�r dock inte i nettooms�ttningen. </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">En int�kt ska anses h�nf�rlig till den m�nad som den hade ansetts bel�pa </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">sig p� om varje kalenderm�nad hade utgjort ett separat r�kenskaps�r f�r <br/>handelsbolaget, med till�mpning av de redovisningsprinciper som bolaget <br/>till�mpat f�r det r�kenskaps�r som avslutats den 31 december 2019. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Om nettooms�ttningen f�r en st�dperiod eller en referensperiod, vid en </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">ber�kning enligt f�rsta och andra styckena, uppg�r till ett negativt belopp <br/>ska nettooms�ttningen f�r den perioden anses vara noll kronor. </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>9 �</b> St�d f�r inte l�mnas om </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. handelsbolaget, eller n�gon av del�garna i handelsbolaget, vid </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">tidpunkten f�r ans�kan �r f�rsatt i konkurs, eller </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. en eller flera del�gare i handelsbolaget vid tidpunkten f�r ans�kan har </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">n�ringsf�rbud. <br/> <br/><b>10 �</b> St�d f�r endast l�mnas i enlighet med de villkor som anges i <br/>Europeiska kommissionens f�rordningar om st�d av mindre betydelse. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft36">Med f�rordningar om st�d av mindre betydelse avses i denna f�rordning <br/>1. Europeiska kommissionens f�rordning (EU) nr 1407/2013 av den </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">18 december 2013 om till�mpningen av artiklarna 107 och 108 i f�rdraget <br/>om Europeiska unionens funktionss�tt p� st�d av mindre betydelse, </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. Europeiska kommissionens f�rordning (EU) nr 1408/2013 av den </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">18 december 2013 om till�mpningen av artiklarna 107 och 108 i f�rdraget <br/>om Europeiska unionens funktionss�tt p� st�d av mindre betydelse inom <br/>jordbrukssektorn, och </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">3. Europeiska kommissionens f�rordning (EU) nr 717/2014 av den </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">27 juni 2014 om till�mpningen av artiklarna 107 och 108 i f�rdraget om <br/>Europeiska unionens funktionss�tt p� st�d av mindre betydelse inom fiskeri- <br/>och vattenbrukssektorn. </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Vid ber�kningen av det totala st�d som f�r l�mnas till olika f�retag, eller </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">ett och samma f�retag, inom jordbrukssektorn ska de beloppsgr�nser som <br/>anges i bilaga I samt artikel 3.2 i kommissionens f�rordning (EU) <br/>nr 1408/2013 till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>St�dets storlek <br/>11 �</b> F�r st�dperioderna mars och april 2020, maj 2020, juni och juli 2020 <br/>och augustioktober 2020 l�mnas st�d med 75 procent av skillnaden i <br/>nettooms�ttning mellan st�dperiodens referensperiod och st�dperioden. </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">F�r st�dperioderna november och december 2020 och januari och </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">februari 2021 l�mnas st�d med 90 procent av skillnaden i nettooms�ttning <br/>mellan st�dperiodens referensperiod och st�dperioden. <br/> <br/><b>12 �</b> St�det ska minskas med belopp som handelsbolaget f�tt eller kommer <br/>att f� i </p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och annan liknande ers�ttning f�r </p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">s�dan f�rlorad oms�ttning som st�det ber�knas p�, </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>2021:208</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. st�d enligt f�rordningen (2020:237) om statligt st�d n�r vissa </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">lokalhyresg�ster f�tt rabatt p� hyran om st�det l�mnats f�r den st�dperiod <br/>ans�kan avser, eller </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">3. st�d enligt f�rordningen (2020:246) om statligt st�d f�r </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">kulturevenemang som har st�llts in eller skjutits upp med anledning av <br/>spridningen av sjukdomen covid-19 om st�det l�mnats f�r den st�dperiod <br/>ans�kan avser. </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">St�det ska �ven minskas med st�dbelopp som handelsbolaget tagit emot </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">f�r motsvarande st�dperiod enligt f�rordningen (2020:552) om <br/>omst�llningsst�d f�r mars och april 2020, f�rordningen (2020:838) om <br/>omst�llningsst�d f�r majjuli 2020 eller f�rordningen (2021:126) om <br/>omst�llningsst�d f�r augusti 2020februari 2021. <br/> <br/><b>13 �</b> St�d till ett handelsbolag f�r inte �verskrida maxtaket f�r st�d. </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Maxtaket f�r st�d f�r en eller flera av de sammanlagda st�dperioderna </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">mars och april 2020, maj 2020 och juni och juli 2020 ber�knas enligt <br/>f�ljande formel: (120 000 kronor x antal fysiska personer som �r del�gare i <br/>handelsbolaget). </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Maxtaket f�r st�dperioden augustioktober 2020 ber�knas enligt f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">formel: (72 000 kronor x antal fysiska personer som �r del�gare i <br/>handelsbolaget). </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Maxtaket f�r st�dperioden november och december 2020 ber�knas enligt </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">f�ljande formel: (48 000 kronor x antal fysiska personer som �r del�gare i <br/>handelsbolaget. </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Maxtaket f�r st�dperioden januari och februari 2021 ber�knas enligt </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">f�ljande formel: (48 000 kronor x antal fysiska personer som �r del�gare i <br/>handelsbolaget. </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Vid till�mpningen av andrafemte styckena ska det antal fysiska personer </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">som var registrerade som del�gare i handelsbolaget per den 28 februari 2021 <br/>beaktas. </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48"><b>Handl�ggning av st�d�renden <br/>14 �</b> Fr�gor om st�d enligt denna f�rordning pr�vas av </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. L�nsstyrelsen i Stockholms l�n om handelsbolagets huvudkontor vid </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">ans�kningstillf�llet �r bel�get i Stockholms, Uppsala, S�dermanlands, <br/>Gotlands eller V�stmanlands l�n, </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. L�nsstyrelsen i �sterg�tlands l�n om handelsbolagets huvudkontor vid </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">ans�kningstillf�llet �r bel�get i �sterg�tlands, J�nk�pings eller Kalmar l�n, </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">3. L�nsstyrelsen i Sk�ne l�n om handelsbolagets huvudkontor vid </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">ans�kningstillf�llet �r bel�get i Kronobergs, Blekinge eller Sk�ne l�n, </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">4. L�nsstyrelsen i V�stra G�talands l�n om handelsbolagets huvudkontor </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">vid ans�kningstillf�llet �r bel�get i Hallands eller V�stra G�talands l�n, </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">5. L�nsstyrelsen i Dalarnas l�n om handelsbolagets huvudkontor vid </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">ans�kningstillf�llet �r bel�get i V�rmlands, �rebro, Dalarnas eller <br/>G�vleborgs l�n, </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">6. L�nsstyrelsen i V�sternorrlands l�n om handelsbolagets huvudkontor </p> <p style="position:absolute;top:997px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">vid ans�kningstillf�llet �r bel�get i J�mtlands eller V�sternorrlands l�n, och </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">7. L�nsstyrelsen i Norrbottens l�n om handelsbolagets huvudkontor vid </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">ans�kningstillf�llet �r bel�get i V�sterbottens eller Norrbottens l�n. </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">L�nsstyrelsen i �sterg�tlands l�n samordnar l�nsstyrelsernas arbete med </p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">st�det. <br/> <b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft44"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>2021:208</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft51">5 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>15 �</b> En ans�kan om st�d ska inneh�lla f�ljande uppgifter: </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">1. de fysiska och juridiska personer som �r del�gare i handelsbolaget per </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">den 28 februari 2021, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">2. handelsbolagets nettooms�ttning under det r�kenskaps�r som avslutats </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">den 31 december 2019, </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">3. nedg�ngen i handelsbolagets nettooms�ttning vid en j�mf�relse mellan </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">nettooms�ttningen f�r st�dperioden och nettooms�ttningen f�r <br/>referensperioden, </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">4. om nedg�ngen i nettooms�ttningen �r orsakad av effekterna av </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">spridningen av sjukdomen covid-19, </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">5. om handelsbolaget erh�llit f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och annan </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">liknande ers�ttning f�r s�dan f�rlorad oms�ttning som st�det ska ber�knas <br/>p�, </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">6. om handelsbolaget erh�llit st�d enligt f�rordningen (2020:237) om </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">statligt st�d n�r vissa lokalhyresg�ster f�tt rabatt p� hyran, </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">7. om handelsbolaget erh�llit st�d som l�mnats enligt f�rordningen </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">(2020:246) om statligt st�d f�r kulturevenemang som har st�llts in eller <br/>skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">8. om handelsbolaget har ans�kt om eller f�tt beslut om st�d f�r den </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">aktuella st�dperioden enligt f�rordningen (2020:552) om omst�llningsst�d <br/>f�r mars och april 2020 eller f�rordningen (2020:838) om omst�llningsst�d <br/>f�r majjuli 2020, </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">9. om handelsbolaget har f�r avsikt att s�ka, har ans�kt om eller f�tt beslut </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">om st�d f�r den aktuella st�dperioden enligt f�rordningen (2021:126) om <br/>omst�llningsst�d f�r augusti 2020februari 2021, </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">10. annat st�d som l�mnats enligt kommissionens f�rordningar om st�d </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">av mindre betydelse som handelsbolaget har f�tt under de tv� f�reg�ende <br/>beskattnings�ren och det innevarande beskattnings�ret, </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">11. om handelsbolaget, eller n�gon av del�garna i handelsbolaget, �r </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">f�rsatt i konkurs, </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft56">12. om en eller flera del�gare i handelsbolaget har n�ringsf�rbud, och <br/>13. de �vriga uppgifter som l�nsstyrelsen beh�ver f�r att kunna fatta </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">beslut om st�d. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Uppgifterna i en ans�kan om oms�ttningsst�d ska l�mnas p� heder och </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">samvete. <br/> <br/><b>16 �</b> En ans�kan om st�d ska l�mnas p� ett formul�r som fastst�lls av <br/>Boverket. Ans�kan om st�d ska ha inkommit till den l�nsstyrelse som anges <br/>i 14 � senast den 15 juni 2021. <br/> <br/><b>17 �</b> Till ans�kan ska det bifogas ett utdrag ur bokf�ringen f�r det <br/>r�kenskaps�r som avslutats den 31 december 2019. Till ans�kan ska �ven <br/>bifogas de ytterligare handlingar som anges i ans�kningsformul�ret. <br/> <br/><b>18 �</b> Handelsbolaget ska p� beg�ran av l�nsstyrelsen l�mna de ytterligare <br/>handlingar eller uppgifter som beh�vs f�r pr�vningen. <br/> <br/><b>19 �</b> Ett handelsbolag som har ans�kt om st�d eller beviljats st�d enligt <br/>denna f�rordning ska till l�nsstyrelsen anm�la om de uppgifter som l�mnats <br/>till l�nsstyrelsen visar sig vara felaktiga eller om det intr�ffat s�dana <br/>f�r�ndringar som kan p�verka r�tten till st�d eller st�dets storlek. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>2021:208</b></p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft61">6 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>20 �</b> Innan ett st�d beviljas ska l�nsstyrelsen l�mna de upplysningar till <br/>handelsbolaget som framg�r av artikel 6.1 i kommissionens f�rordningar <br/>(EU) nr 1407/2013, 1408/2013 och 717/2014. <br/> <br/><b>21 �</b> Om handelsbolaget har ans�kt om st�d enligt f�rordningen <br/>(2020:552) om omst�llningsst�d f�r mars och april 2020 eller enligt <br/>f�rordningen (2020:838) om omst�llningsst�d f�r majjuli 2020 ska <br/>l�nsstyrelsen, om de s�kta st�dperioderna sammanfaller, avvakta med att <br/>fatta beslut i fr�gan om oms�ttningsst�d till dess beslut om omst�llningsst�d <br/>har fattats. </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">Om handelsbolaget har f�r avsikt att s�ka eller har ans�kt om st�d enligt </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft66">f�rordningen (2021:126) om omst�llningsst�d f�r augusti 2020 <br/>februari 2021 ska l�nsstyrelsen, om de s�kta st�dperioderna sammanfaller, <br/>avvakta med att fatta beslut i fr�gan om oms�ttningsst�d till dess beslut om <br/>omst�llningsst�d har fattats. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>22 �</b> Av beslutet om st�d ska det framg� </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft66">1. vilken eller vilka st�dperioder beslutet avser, och <br/>2. st�dbelopp f�r respektive st�dperiod. </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>Utbetalning av st�d <br/>23 �</b> Boverket betalar ut st�d enligt denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>Uppf�ljning av utbetalt st�d <br/>24 �</b> L�nsstyrelsen ansvarar f�r uppf�ljning av st�d som betalats ut enligt <br/>denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">Handelsbolaget ska p� l�nsstyrelsens beg�ran l�mna de uppgifter som </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">beh�vs f�r uppf�ljning av det st�d som har betalats ut. </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>�terbetalning av st�d <br/>25 �</b> Handelsbolaget �r �terbetalningsskyldigt om </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">1. bolaget efter beslut om st�d enligt denna f�rordning tagit emot st�d </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft68">enligt f�rordningen (2020:552) om omst�llningsst�d f�r mars och april <br/>2020, f�rordningen (2020:838) om omst�llningsst�d f�r majjuli 2020 eller <br/>f�rordningen (2021:126) om omst�llningsst�d f�r augusti 2020<br/>februari 2021, </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">2. bolaget genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� annat s�tt har </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">orsakat att st�det har best�mts felaktigt eller med f�r h�gt belopp, eller </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">3. st�det av n�gon annan orsak har best�mts felaktigt eller med f�r h�gt </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">belopp och mottagaren sk�ligen borde ha insett detta. </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">P� det belopp som handelsbolaget �r �terbetalningsskyldigt f�r ska r�nta </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft66">betalas fr�n och med den dag som infaller en m�nad efter det att beslut om <br/>�terkrav enligt 26 � har fattats och efter en r�ntesats som vid varje tidpunkt <br/>�verstiger statens utl�ningsr�nta med tv� procentenheter. </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>�terkrav <br/>26 �</b> Om handelsbolaget �r �terbetalningsskyldigt enligt 25 �, ska <br/>l�nsstyrelsen besluta att helt eller delvis kr�va tillbaka st�det med r�nta. <br/>Kravet eller r�ntan f�r s�ttas ned helt eller delvis om det finns s�rskilda sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft65"><b>2021:208</b></p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft71">7 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>Offentligg�rande, rapportering och registerf�ring <br/>27 �</b> Best�mmelser om offentligg�rande, rapportering och registerf�ring <br/>finns i 12 a � lagen (2013:388) om till�mpning av Europeiska unionens <br/>statsst�dsregler och i f�rordningen (2016:605) om till�mpning av <br/>Europeiska unionens statsst�dsregler. </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71"> </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>28 �</b> L�nsstyrelsen ska sk�ta den registerf�ring som anges i artikel 6.4 i <br/>kommissionens f�rordningar (EU) nr 1407/2013, 1408/2013 och 717/2014. </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>R�tt att meddela f�reskrifter <br/>29 �</b> Boverket f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av denna <br/>f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>�verklagande <br/>30 �</b> I 40 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser om <br/>�verklagande till allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n beslut om att <br/>helt eller delvis inte bevilja st�d f�r dock inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71"> </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71">Denna f�rordning tr�der i kraft den 29 mars 2021. </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft76"> <br/>P� regeringens v�gnar <br/> <br/>IBRAHIM BAYLAN <br/> </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft71">Maria Wetterling </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71"> </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft71">(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>2021:208</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om oms�ttningsst�d till handelsbolag f�r mars 2020

februari 2021

Utf�rdad den 18 mars 2021

Regeringen f�reskriver1 f�ljande.

Inledande best�mmelser
1 �
Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om ekonomiskt st�d till
handelsbolag som har minst en fysisk person som del�gare (bolagsman) och
d�r bolagets nettooms�ttning har minskat i st�rre omfattning till f�ljd av
spridningen av sjukdomen covid-19.

2 � Denna f�rordning �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen.

Mottagare av st�d
3 �
St�d enligt denna f�rordning f�r l�mnas till ett handelsbolag som

1. per den 28 februari 2021 har minst en fysisk person som �r registrerad

som del�gare i handelsbolaget,

2. vid tidpunkten f�r ans�kan bedriver s�dan n�ringsverksamhet i Sverige

som avses i 13 kap. 1 � inkomstskattelagen (1999:1229), och

3. vid tidpunkten f�r ans�kan �r godk�nd f�r F-skatt enligt 9 kap. 1 �

skattef�rfarandelagen (2011:1244).

Med handelsbolag avses i denna f�rordning �ven kommanditbolag.

St�dperioder
4 �
St�dperioder enligt denna f�rordning �r

1. mars och april 2020,
2. maj 2020,
3. juni och juli 2020,
4. augustioktober 2020,
5. november och december 2020, och
6. januari och februari 2021.
En st�dperiods motsvarande m�nad eller m�nader 2019 utg�r

st�dperiodens referensperiod.

1 Jfr prop. 2020/21:77, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:175.

SFS

2021:208

Publicerad
den

19 mars 2021

background image

2

SFS

F�ruts�ttningar f�r st�d
5 �
Ett handelsbolag har efter ans�kan r�tt till oms�ttningsst�d f�r
st�dperioden mars och april 2020 om handelsbolagets sammanlagda
nettooms�ttning f�r denna period understiger 70 procent av den
sammanlagda nettooms�ttningen f�r referensperioden.

Ett handelsbolag har efter ans�kan r�tt till oms�ttningsst�d f�r

st�dperioden maj 2020 om handelsbolagets sammanlagda nettooms�ttning
f�r denna period understiger 60 procent av den sammanlagda
nettooms�ttningen f�r referensperioden.

Ett handelsbolag har efter ans�kan r�tt till oms�ttningsst�d f�r

st�dperioden juni och juli 2020 om handelsbolagets sammanlagda
nettooms�ttning f�r denna period understiger 50 procent av den
sammanlagda nettooms�ttningen f�r referensperioden.

Ett handelsbolag har efter ans�kan r�tt till oms�ttningsst�d f�r

st�dperioden augustioktober 2020 om handelsbolagets sammanlagda
nettooms�ttning f�r denna period understiger 60 procent av den
sammanlagda nettooms�ttningen f�r referensperioden.

Ett handelsbolag har efter ans�kan r�tt till oms�ttningsst�d f�r

st�dperioden november och december 2020 om handelsbolagets
sammanlagda nettooms�ttning f�r denna period understiger 70 procent av
den sammanlagda nettooms�ttningen f�r referensperioden.

Ett handelsbolag har efter ans�kan r�tt till oms�ttningsst�d f�r

st�dperioden januari och februari 2021 om handelsbolagets sammanlagda
nettooms�ttning f�r denna period understiger 70 procent av den
sammanlagda nettooms�ttningen f�r referensperioden.

6 � Som f�ruts�ttning f�r st�d g�ller �ven att

1. nedg�ngen i nettooms�ttning s� gott som uteslutande �r orsakad av

effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,

2. st�det f�r st�dperioden, ber�knat enligt 1113 ��, uppg�r till minst

2 000 kronor per handelsbolag f�r st�dperioden mars och april 2020,
1 000 kronor f�r st�dperioden maj 2020, 2 000 kronor f�r st�dperioden juni
och juli 2020, 3 000 kronor f�r st�dperioden augustioktober 2020,
2 000 kronor f�r st�dperioden november och december 2020 och
2 000 kronor f�r st�dperioden januari och februari 2021, och

3. handelsbolaget har gjort vad som sk�ligen kan kr�vas f�r att utt�mma

m�jligheterna till f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och liknande ers�ttning
f�r s�dan f�rlorad oms�ttning som st�det ska ber�knas p�.

7 � Som f�ruts�ttning f�r st�d g�ller �ven att handelsbolaget under det
r�kenskaps�r som avslutats den 31 december 2019 uppfyller kravet p�
minsta nettooms�ttning.

F�r st�dperioderna mars och april 2020, maj 2020, juni och juli 2020 och

augustioktober 2020 ska kravet p� minsta nettooms�ttning ber�knas enligt
f�ljande formel: (200 000 kronor x antal del�gare i handelsbolaget

).

F�r st�dperioderna november och december 2020 och januari och

februari 2021 ska kravet p� minsta nettooms�ttning ber�knas enligt f�ljande
formel: (180 000 kronor x antal del�gare i handelsbolaget

).

Vid till�mpningen av andra och tredje styckena ska det antal del�gare som

var registrerade i handelsbolaget per den 28 februari 2021 beaktas.

Om r�kenskaps�ret som avses i f�rsta stycket �r l�ngre eller kortare �n

tolv m�nader, ska kravet p� minsta nettooms�ttning justeras i motsvarande
m�n.

2021:208

background image

3

SFS


8 � Med nettooms�ttning avses int�kter fr�n s�lda varor och utf�rda
tj�nster som ing�r i handelsbolagets normala verksamhet med avdrag f�r
l�mnade rabatter, merv�rdesskatt och annan skatt som �r direkt knuten till
oms�ttningen, under f�ruts�ttning att int�kterna �r h�nf�rliga till en
n�ringsverksamhet som bedrivs i Sverige. Int�kter fr�n finansiella
instrument och valutahandel ing�r dock inte i nettooms�ttningen.

En int�kt ska anses h�nf�rlig till den m�nad som den hade ansetts bel�pa

sig p� om varje kalenderm�nad hade utgjort ett separat r�kenskaps�r f�r
handelsbolaget, med till�mpning av de redovisningsprinciper som bolaget
till�mpat f�r det r�kenskaps�r som avslutats den 31 december 2019.

Om nettooms�ttningen f�r en st�dperiod eller en referensperiod, vid en

ber�kning enligt f�rsta och andra styckena, uppg�r till ett negativt belopp
ska nettooms�ttningen f�r den perioden anses vara noll kronor.

9 � St�d f�r inte l�mnas om

1. handelsbolaget, eller n�gon av del�garna i handelsbolaget, vid

tidpunkten f�r ans�kan �r f�rsatt i konkurs, eller

2. en eller flera del�gare i handelsbolaget vid tidpunkten f�r ans�kan har

n�ringsf�rbud.

10 � St�d f�r endast l�mnas i enlighet med de villkor som anges i
Europeiska kommissionens f�rordningar om st�d av mindre betydelse.

Med f�rordningar om st�d av mindre betydelse avses i denna f�rordning
1. Europeiska kommissionens f�rordning (EU) nr 1407/2013 av den

18 december 2013 om till�mpningen av artiklarna 107 och 108 i f�rdraget
om Europeiska unionens funktionss�tt p� st�d av mindre betydelse,

2. Europeiska kommissionens f�rordning (EU) nr 1408/2013 av den

18 december 2013 om till�mpningen av artiklarna 107 och 108 i f�rdraget
om Europeiska unionens funktionss�tt p� st�d av mindre betydelse inom
jordbrukssektorn, och

3. Europeiska kommissionens f�rordning (EU) nr 717/2014 av den

27 juni 2014 om till�mpningen av artiklarna 107 och 108 i f�rdraget om
Europeiska unionens funktionss�tt p� st�d av mindre betydelse inom fiskeri-
och vattenbrukssektorn.

Vid ber�kningen av det totala st�d som f�r l�mnas till olika f�retag, eller

ett och samma f�retag, inom jordbrukssektorn ska de beloppsgr�nser som
anges i bilaga I samt artikel 3.2 i kommissionens f�rordning (EU)
nr 1408/2013 till�mpas.

St�dets storlek
11 �
F�r st�dperioderna mars och april 2020, maj 2020, juni och juli 2020
och augustioktober 2020 l�mnas st�d med 75 procent av skillnaden i
nettooms�ttning mellan st�dperiodens referensperiod och st�dperioden.

F�r st�dperioderna november och december 2020 och januari och

februari 2021 l�mnas st�d med 90 procent av skillnaden i nettooms�ttning
mellan st�dperiodens referensperiod och st�dperioden.

12 � St�det ska minskas med belopp som handelsbolaget f�tt eller kommer
att f� i

1. f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och annan liknande ers�ttning f�r

s�dan f�rlorad oms�ttning som st�det ber�knas p�,

2021:208

background image

4

SFS

2. st�d enligt f�rordningen (2020:237) om statligt st�d n�r vissa

lokalhyresg�ster f�tt rabatt p� hyran om st�det l�mnats f�r den st�dperiod
ans�kan avser, eller

3. st�d enligt f�rordningen (2020:246) om statligt st�d f�r

kulturevenemang som har st�llts in eller skjutits upp med anledning av
spridningen av sjukdomen covid-19 om st�det l�mnats f�r den st�dperiod
ans�kan avser.

St�det ska �ven minskas med st�dbelopp som handelsbolaget tagit emot

f�r motsvarande st�dperiod enligt f�rordningen (2020:552) om
omst�llningsst�d f�r mars och april 2020, f�rordningen (2020:838) om
omst�llningsst�d f�r majjuli 2020 eller f�rordningen (2021:126) om
omst�llningsst�d f�r augusti 2020februari 2021.

13 � St�d till ett handelsbolag f�r inte �verskrida maxtaket f�r st�d.

Maxtaket f�r st�d f�r en eller flera av de sammanlagda st�dperioderna

mars och april 2020, maj 2020 och juni och juli 2020 ber�knas enligt
f�ljande formel: (120 000 kronor x antal fysiska personer som �r del�gare i
handelsbolaget).

Maxtaket f�r st�dperioden augustioktober 2020 ber�knas enligt f�ljande

formel: (72 000 kronor x antal fysiska personer som �r del�gare i
handelsbolaget).

Maxtaket f�r st�dperioden november och december 2020 ber�knas enligt

f�ljande formel: (48 000 kronor x antal fysiska personer som �r del�gare i
handelsbolaget.

Maxtaket f�r st�dperioden januari och februari 2021 ber�knas enligt

f�ljande formel: (48 000 kronor x antal fysiska personer som �r del�gare i
handelsbolaget.

Vid till�mpningen av andrafemte styckena ska det antal fysiska personer

som var registrerade som del�gare i handelsbolaget per den 28 februari 2021
beaktas.

Handl�ggning av st�d�renden
14 �
Fr�gor om st�d enligt denna f�rordning pr�vas av

1. L�nsstyrelsen i Stockholms l�n om handelsbolagets huvudkontor vid

ans�kningstillf�llet �r bel�get i Stockholms, Uppsala, S�dermanlands,
Gotlands eller V�stmanlands l�n,

2. L�nsstyrelsen i �sterg�tlands l�n om handelsbolagets huvudkontor vid

ans�kningstillf�llet �r bel�get i �sterg�tlands, J�nk�pings eller Kalmar l�n,

3. L�nsstyrelsen i Sk�ne l�n om handelsbolagets huvudkontor vid

ans�kningstillf�llet �r bel�get i Kronobergs, Blekinge eller Sk�ne l�n,

4. L�nsstyrelsen i V�stra G�talands l�n om handelsbolagets huvudkontor

vid ans�kningstillf�llet �r bel�get i Hallands eller V�stra G�talands l�n,

5. L�nsstyrelsen i Dalarnas l�n om handelsbolagets huvudkontor vid

ans�kningstillf�llet �r bel�get i V�rmlands, �rebro, Dalarnas eller
G�vleborgs l�n,

6. L�nsstyrelsen i V�sternorrlands l�n om handelsbolagets huvudkontor

vid ans�kningstillf�llet �r bel�get i J�mtlands eller V�sternorrlands l�n, och

7. L�nsstyrelsen i Norrbottens l�n om handelsbolagets huvudkontor vid

ans�kningstillf�llet �r bel�get i V�sterbottens eller Norrbottens l�n.

L�nsstyrelsen i �sterg�tlands l�n samordnar l�nsstyrelsernas arbete med

st�det.

2021:208

background image

5

SFS

15 � En ans�kan om st�d ska inneh�lla f�ljande uppgifter:

1. de fysiska och juridiska personer som �r del�gare i handelsbolaget per

den 28 februari 2021,

2. handelsbolagets nettooms�ttning under det r�kenskaps�r som avslutats

den 31 december 2019,

3. nedg�ngen i handelsbolagets nettooms�ttning vid en j�mf�relse mellan

nettooms�ttningen f�r st�dperioden och nettooms�ttningen f�r
referensperioden,

4. om nedg�ngen i nettooms�ttningen �r orsakad av effekterna av

spridningen av sjukdomen covid-19,

5. om handelsbolaget erh�llit f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och annan

liknande ers�ttning f�r s�dan f�rlorad oms�ttning som st�det ska ber�knas
p�,

6. om handelsbolaget erh�llit st�d enligt f�rordningen (2020:237) om

statligt st�d n�r vissa lokalhyresg�ster f�tt rabatt p� hyran,

7. om handelsbolaget erh�llit st�d som l�mnats enligt f�rordningen

(2020:246) om statligt st�d f�r kulturevenemang som har st�llts in eller
skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19,

8. om handelsbolaget har ans�kt om eller f�tt beslut om st�d f�r den

aktuella st�dperioden enligt f�rordningen (2020:552) om omst�llningsst�d
f�r mars och april 2020 eller f�rordningen (2020:838) om omst�llningsst�d
f�r majjuli 2020,

9. om handelsbolaget har f�r avsikt att s�ka, har ans�kt om eller f�tt beslut

om st�d f�r den aktuella st�dperioden enligt f�rordningen (2021:126) om
omst�llningsst�d f�r augusti 2020februari 2021,

10. annat st�d som l�mnats enligt kommissionens f�rordningar om st�d

av mindre betydelse som handelsbolaget har f�tt under de tv� f�reg�ende
beskattnings�ren och det innevarande beskattnings�ret,

11. om handelsbolaget, eller n�gon av del�garna i handelsbolaget, �r

f�rsatt i konkurs,

12. om en eller flera del�gare i handelsbolaget har n�ringsf�rbud, och
13. de �vriga uppgifter som l�nsstyrelsen beh�ver f�r att kunna fatta

beslut om st�d.

Uppgifterna i en ans�kan om oms�ttningsst�d ska l�mnas p� heder och

samvete.

16 � En ans�kan om st�d ska l�mnas p� ett formul�r som fastst�lls av
Boverket. Ans�kan om st�d ska ha inkommit till den l�nsstyrelse som anges
i 14 � senast den 15 juni 2021.

17 � Till ans�kan ska det bifogas ett utdrag ur bokf�ringen f�r det
r�kenskaps�r som avslutats den 31 december 2019. Till ans�kan ska �ven
bifogas de ytterligare handlingar som anges i ans�kningsformul�ret.

18 � Handelsbolaget ska p� beg�ran av l�nsstyrelsen l�mna de ytterligare
handlingar eller uppgifter som beh�vs f�r pr�vningen.

19 � Ett handelsbolag som har ans�kt om st�d eller beviljats st�d enligt
denna f�rordning ska till l�nsstyrelsen anm�la om de uppgifter som l�mnats
till l�nsstyrelsen visar sig vara felaktiga eller om det intr�ffat s�dana
f�r�ndringar som kan p�verka r�tten till st�d eller st�dets storlek.

2021:208

background image

6

SFS

20 � Innan ett st�d beviljas ska l�nsstyrelsen l�mna de upplysningar till
handelsbolaget som framg�r av artikel 6.1 i kommissionens f�rordningar
(EU) nr 1407/2013, 1408/2013 och 717/2014.

21 � Om handelsbolaget har ans�kt om st�d enligt f�rordningen
(2020:552) om omst�llningsst�d f�r mars och april 2020 eller enligt
f�rordningen (2020:838) om omst�llningsst�d f�r majjuli 2020 ska
l�nsstyrelsen, om de s�kta st�dperioderna sammanfaller, avvakta med att
fatta beslut i fr�gan om oms�ttningsst�d till dess beslut om omst�llningsst�d
har fattats.

Om handelsbolaget har f�r avsikt att s�ka eller har ans�kt om st�d enligt

f�rordningen (2021:126) om omst�llningsst�d f�r augusti 2020
februari 2021 ska l�nsstyrelsen, om de s�kta st�dperioderna sammanfaller,
avvakta med att fatta beslut i fr�gan om oms�ttningsst�d till dess beslut om
omst�llningsst�d har fattats.

22 � Av beslutet om st�d ska det framg�

1. vilken eller vilka st�dperioder beslutet avser, och
2. st�dbelopp f�r respektive st�dperiod.

Utbetalning av st�d
23 �
Boverket betalar ut st�d enligt denna f�rordning.

Uppf�ljning av utbetalt st�d
24 �
L�nsstyrelsen ansvarar f�r uppf�ljning av st�d som betalats ut enligt
denna f�rordning.

Handelsbolaget ska p� l�nsstyrelsens beg�ran l�mna de uppgifter som

beh�vs f�r uppf�ljning av det st�d som har betalats ut.

�terbetalning av st�d
25 �
Handelsbolaget �r �terbetalningsskyldigt om

1. bolaget efter beslut om st�d enligt denna f�rordning tagit emot st�d

enligt f�rordningen (2020:552) om omst�llningsst�d f�r mars och april
2020, f�rordningen (2020:838) om omst�llningsst�d f�r majjuli 2020 eller
f�rordningen (2021:126) om omst�llningsst�d f�r augusti 2020
februari 2021,

2. bolaget genom att l�mna oriktiga uppgifter eller p� annat s�tt har

orsakat att st�det har best�mts felaktigt eller med f�r h�gt belopp, eller

3. st�det av n�gon annan orsak har best�mts felaktigt eller med f�r h�gt

belopp och mottagaren sk�ligen borde ha insett detta.

P� det belopp som handelsbolaget �r �terbetalningsskyldigt f�r ska r�nta

betalas fr�n och med den dag som infaller en m�nad efter det att beslut om
�terkrav enligt 26 � har fattats och efter en r�ntesats som vid varje tidpunkt
�verstiger statens utl�ningsr�nta med tv� procentenheter.

�terkrav
26 �
Om handelsbolaget �r �terbetalningsskyldigt enligt 25 �, ska
l�nsstyrelsen besluta att helt eller delvis kr�va tillbaka st�det med r�nta.
Kravet eller r�ntan f�r s�ttas ned helt eller delvis om det finns s�rskilda sk�l.

2021:208

background image

7

SFS

Offentligg�rande, rapportering och registerf�ring
27 �
Best�mmelser om offentligg�rande, rapportering och registerf�ring
finns i 12 a � lagen (2013:388) om till�mpning av Europeiska unionens
statsst�dsregler och i f�rordningen (2016:605) om till�mpning av
Europeiska unionens statsst�dsregler.

28 � L�nsstyrelsen ska sk�ta den registerf�ring som anges i artikel 6.4 i
kommissionens f�rordningar (EU) nr 1407/2013, 1408/2013 och 717/2014.

R�tt att meddela f�reskrifter
29 �
Boverket f�r meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av denna
f�rordning.

�verklagande
30 �
I 40 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser om
�verklagande till allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut �n beslut om att
helt eller delvis inte bevilja st�d f�r dock inte �verklagas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 29 mars 2021.


P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling

(N�ringsdepartementet)

2021:208

;