SFS 2021:209 Förordning om ändring i förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020

SFS2021-209.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:PNYXKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:FLAUAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2020:552) om </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>omst�llningsst�d f�r mars och april 2020 </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 18 mars 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Regeringen f�reskriver att 13 � f�rordningen (2020:552) om omst�llnings-<br/>st�d f�r mars och april 20201 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>13 �</b>2 Omst�llningsst�det ska minskas med belopp som f�retaget f�tt eller <br/>kommer att f� i </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och annan liknande ers�ttning f�r</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">s�dan f�rlorad oms�ttning eller s�dana kostnader som omst�llningsst�det <br/>ber�knas p�, eller </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. annat statligt st�d f�r s�dan f�rlorad oms�ttning eller s�dana kostnader</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som omst�llningsst�det ber�knas p�. </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket 2 ska inte till�mpas p� st�d enligt f�rordningen (2020:893) </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">om oms�ttningsst�d till enskilda n�ringsidkare f�r marsjuli 2020 eller f�r-<br/>ordningen (2021:208) om oms�ttningsst�d till handelsbolag f�r mars 2020<br/>februari 2021. </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 29 mars 2021. </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Niklas Ekstrand <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2020:839. <br/>2 Senaste lydelse 2021:145. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:209</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">19 mars 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2020:552) om

omst�llningsst�d f�r mars och april 2020

Utf�rdad den 18 mars 2021

Regeringen f�reskriver att 13 � f�rordningen (2020:552) om omst�llnings-
st�d f�r mars och april 20201 ska ha f�ljande lydelse.

13 �2 Omst�llningsst�det ska minskas med belopp som f�retaget f�tt eller
kommer att f� i

1. f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och annan liknande ers�ttning f�r

s�dan f�rlorad oms�ttning eller s�dana kostnader som omst�llningsst�det
ber�knas p�, eller

2. annat statligt st�d f�r s�dan f�rlorad oms�ttning eller s�dana kostnader

som omst�llningsst�det ber�knas p�.

F�rsta stycket 2 ska inte till�mpas p� st�d enligt f�rordningen (2020:893)

om oms�ttningsst�d till enskilda n�ringsidkare f�r marsjuli 2020 eller f�r-
ordningen (2021:208) om oms�ttningsst�d till handelsbolag f�r mars 2020
februari 2021.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 29 mars 2021.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2020:839.
2 Senaste lydelse 2021:145.

SFS

2021:209

Publicerad
den

19 mars 2021

;