SFS 2021:210 Förordning om ändring i förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020

SFS2021-210.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:838) om

omställningsstöd för maj–juli 2020

Utfärdad den 18 mars 2021

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2020:838) om omställnings-
stöd för maj–juli 2020 ska ha följande lydelse.

16 §1 Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller
kommer att få i

1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet
beräknas på, eller

2. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader

som omställningsstödet beräknas på.

Första stycket 2 ska inte tillämpas på stöd enligt förordningen (2020:893)

om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars–juli 2020,
förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade
företag eller förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag
för mars 2020–februari 2021.

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2021:195.

SFS

2021:210

Publicerad
den

19 mars 2021

;