SFS 2021:212 Förordning om ändring i förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag

SFS2021-212.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:WIXKFA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:WIXKFA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:BGVCDQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2021:194) om </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>omst�llningsst�d till vissa s�rskilt drabbade f�retag </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 18 mars 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">Regeringen f�reskriver att 6 � f�rordningen (2021:194) om <br/>omst�llningsst�d till vissa s�rskilt drabbade f�retag ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>6 �</b> F�r att omst�llningsst�d ska f� l�mnas kr�vs �ven att </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�retagets nettooms�ttning uppgick till minst 250 000 kronor under det</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">r�kenskaps�r som avslutats n�rmast f�re den 1 maj 2020, </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. st�det f�r st�dperioden, ber�knat enligt 1117 ��, uppg�r till minst</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">5 000 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. f�retaget under perioden april 2020juni 2021 inte verkst�ller ett beslut</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">om vinstutdelning, gottg�relse, f�rv�rv av egna aktier eller minskning av <br/>aktiekapitalet, den bundna �verkursfonden eller reservfonden f�r <br/>�terbetalning till aktie�garna eller medlemmarna, och ett s�dant beslut om <br/>v�rde�verf�ring inte heller fattas av f�retagets st�mma, styrelse eller <br/>motsvarande organ under denna period, </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. f�retaget har gjort vad som sk�ligen kan kr�vas f�r att utt�mma</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">m�jligheterna till f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och liknande ers�ttning <br/>samt annat statligt st�d f�r s�dan f�rlorad oms�ttning eller s�dana fasta <br/>kostnader som st�det ber�knas p�, </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. f�retaget inte �r ett s�dant f�retag som lagen (1995:1559) om</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">�rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag till�mpas p� och inte <br/>heller �r en utl�ndsk juridisk person av motsvarande slag som bedriver <br/>verksamhet i Sverige genom en filial, och </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. ans�kan om st�d har inkommit till Skatteverket senast den</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">17 maj 2021. </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om r�kenskaps�ret som avses i f�rsta stycket 1 �r l�ngre eller kortare �n </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">tolv m�nader, ska kravet p� minsta nettooms�ttning justeras i motsvarande <br/>m�n. </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om f�retaget ing�r i en koncern av s�dant slag som anges i 1 kap. 4 � </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">�rsredovisningslagen (1995:1554) g�ller vad som anges om <br/>v�rde�verf�ringar i f�rsta stycket 3 �ven det eller de moderf�retag till <br/>f�retaget som ing�r i koncernen. </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Vad som anges om annat statligt st�d i f�rsta stycket 4 g�ller inte st�d </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">enligt f�rordningen (2020:838) om omst�llningsst�d f�r majjuli 2020, <br/>f�rordningen (2020:893) om oms�ttningsst�d till enskilda n�ringsidkare f�r <br/>marsjuli 2020 eller f�rordningen (2021:208) om oms�ttningsst�d till <br/>handelsbolag f�r mars 2020februari 2021. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 29 mars 2021. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2021:212</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft18">19 mars 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:212</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Niklas Ekstrand <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2021:194) om

omst�llningsst�d till vissa s�rskilt drabbade f�retag

Utf�rdad den 18 mars 2021

Regeringen f�reskriver att 6 � f�rordningen (2021:194) om
omst�llningsst�d till vissa s�rskilt drabbade f�retag ska ha f�ljande lydelse.

6 � F�r att omst�llningsst�d ska f� l�mnas kr�vs �ven att

1. f�retagets nettooms�ttning uppgick till minst 250 000 kronor under det

r�kenskaps�r som avslutats n�rmast f�re den 1 maj 2020,

2. st�det f�r st�dperioden, ber�knat enligt 1117 ��, uppg�r till minst

5 000 kronor,

3. f�retaget under perioden april 2020juni 2021 inte verkst�ller ett beslut

om vinstutdelning, gottg�relse, f�rv�rv av egna aktier eller minskning av
aktiekapitalet, den bundna �verkursfonden eller reservfonden f�r
�terbetalning till aktie�garna eller medlemmarna, och ett s�dant beslut om
v�rde�verf�ring inte heller fattas av f�retagets st�mma, styrelse eller
motsvarande organ under denna period,

4. f�retaget har gjort vad som sk�ligen kan kr�vas f�r att utt�mma

m�jligheterna till f�rs�kringsers�ttning, skadest�nd och liknande ers�ttning
samt annat statligt st�d f�r s�dan f�rlorad oms�ttning eller s�dana fasta
kostnader som st�det ber�knas p�,

5. f�retaget inte �r ett s�dant f�retag som lagen (1995:1559) om

�rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag till�mpas p� och inte
heller �r en utl�ndsk juridisk person av motsvarande slag som bedriver
verksamhet i Sverige genom en filial, och

6. ans�kan om st�d har inkommit till Skatteverket senast den

17 maj 2021.

Om r�kenskaps�ret som avses i f�rsta stycket 1 �r l�ngre eller kortare �n

tolv m�nader, ska kravet p� minsta nettooms�ttning justeras i motsvarande
m�n.

Om f�retaget ing�r i en koncern av s�dant slag som anges i 1 kap. 4 �

�rsredovisningslagen (1995:1554) g�ller vad som anges om
v�rde�verf�ringar i f�rsta stycket 3 �ven det eller de moderf�retag till
f�retaget som ing�r i koncernen.

Vad som anges om annat statligt st�d i f�rsta stycket 4 g�ller inte st�d

enligt f�rordningen (2020:838) om omst�llningsst�d f�r majjuli 2020,
f�rordningen (2020:893) om oms�ttningsst�d till enskilda n�ringsidkare f�r
marsjuli 2020 eller f�rordningen (2021:208) om oms�ttningsst�d till
handelsbolag f�r mars 2020februari 2021.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 29 mars 2021.

SFS

2021:212

Publicerad
den

19 mars 2021

background image

2

SFS

2021:212

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

;