SFS 2021:214 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2021-214.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 18 mars 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-
förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:214

Publicerad
den

19 mars 2021

background image

2

SFS

2021:214

Bilaga1

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

144. stödverksamhet hos Boverket
enligt förordningen (2013:145) om
stöd för innovativt byggande av
bostäder för unga, förordningen
(2018:199) om stöd för innovativt
och hållbart byggande av bostäder,
förordningen

(2020:893)

om

omsättningsstöd

till

enskilda

näringsidkare för mars�juli 2020,
förordningen

(2021:143)

om

omsättningsstöd

till

enskilda

näringsidkare för augusti 2020�
februari

2021,

förordningen

(2021:208) om omsättningsstöd till
handelsbolag för mars 2020�februari
2021 och förordningen (2020:237)
om

statligt

stöd

när

vissa

lokalhyresgäster fått rabatt på hyran

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden

1 Senaste lydelse 2021:149.