SFS 2021:216 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

SFS2021-216.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:OUYESM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:OUYESM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:16px;font-family:NQDJLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft29{font-size:18px;line-height:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft210{font-size:17px;line-height:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft211{font-size:17px;line-height:19px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft212{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft213{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i h�gskolef�rordningen (1993:100) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 18 mars 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">Regeringen f�reskriver att bilaga 2 till h�gskolef�rordningen (1993:100)1 <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft110">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 maj 2021.<br/>2. F�rordningen till�mpas f�rsta g�ngen i fr�ga om utbildning som</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">p�b�rjas efter utg�ngen av december 2021. </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r utbildning som har p�b�rjats</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re den 1 januari 2022. </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MATILDA ERNKRANS </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft110">Eva Lenberg <br/>(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14">1 F�rordningen omtryckt 1998:1003. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2021:216</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft19">19 mars 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft21"><i>Bilaga 2</i>2<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:83px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>EXAMENSORDNING <br/></b>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </p> <p style="position:absolute;top:144px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>4. Examensbeskrivningar<br/></b>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</p> <p style="position:absolute;top:205px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>EXAMINA P� AVANCERAD NIV� <br/></b>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211">YRKESEXAMINA <br/>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>L�karexamen <br/></b>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft213"><i><b>Sj�lvst�ndigt arbete (examensarbete) <br/></b></i>F�r l�karexamen ska studenten inom ramen f�r kursfordringarna ha fullgjort <br/>ett sj�lvst�ndigt arbete (examensarbete) om minst 30 h�gskolepo�ng. </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft213"><i><b>�vrigt <br/></b></i>F�r l�karexamen ska studenten ha fullgjort minst 5 500 timmars teoretisk <br/>och praktisk utbildning. </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r l�karexamen ska ocks� de preciserade krav g�lla som varje h�gskola </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">sj�lv best�mmer inom ramen f�r kraven i denna examensbeskrivning. </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Psykologexamen </b></p> <p style="position:absolute;top:643px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft213"><i><b>Omfattning <br/></b></i>Psykologexamen uppn�s efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 <br/>h�gskolepo�ng. <br/>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>Tandl�karexamen <br/></b>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </p> <p style="position:absolute;top:810px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft213"><i><b>Sj�lvst�ndigt arbete (examensarbete) <br/></b></i>F�r tandl�karexamen ska studenten inom ramen f�r kursfordringarna ha <br/>fullgjort ett sj�lvst�ndigt arbete (examensarbete) om minst 30 h�gskole-<br/>po�ng. </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft213"><i><b>�vrigt <br/></b></i>F�r tandl�karexamen ska studenten ha fullgjort minst 5 000 timmars teore-<br/>tisk och praktisk utbildning. </p> <p style="position:absolute;top:989px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r tandl�karexamen ska ocks� de preciserade krav g�lla som varje </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft213">h�gskola sj�lv best�mmer inom ramen f�r kraven i denna examens-<br/>beskrivning. </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>EXAMINA P� GRUNDNIV� ELLER AVANCERAD NIV� <br/></b>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">2 Senaste lydelse 2020:766. </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>2021:216</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i h�gskolef�rordningen (1993:100)

Utf�rdad den 18 mars 2021

Regeringen f�reskriver att bilaga 2 till h�gskolef�rordningen (1993:100)1
ska ha f�ljande lydelse.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 maj 2021.
2. F�rordningen till�mpas f�rsta g�ngen i fr�ga om utbildning som

p�b�rjas efter utg�ngen av december 2021.

3. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r utbildning som har p�b�rjats

f�re den 1 januari 2022.

P� regeringens v�gnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 F�rordningen omtryckt 1998:1003.

SFS

2021:216

Publicerad
den

19 mars 2021

background image

2

Bilaga 22

EXAMENSORDNING
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. Examensbeskrivningar
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EXAMINA P� AVANCERAD NIV�
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

YRKESEXAMINA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

L�karexamen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sj�lvst�ndigt arbete (examensarbete)
F�r l�karexamen ska studenten inom ramen f�r kursfordringarna ha fullgjort
ett sj�lvst�ndigt arbete (examensarbete) om minst 30 h�gskolepo�ng.

�vrigt
F�r l�karexamen ska studenten ha fullgjort minst 5 500 timmars teoretisk
och praktisk utbildning.

F�r l�karexamen ska ocks� de preciserade krav g�lla som varje h�gskola

sj�lv best�mmer inom ramen f�r kraven i denna examensbeskrivning.

Psykologexamen

Omfattning
Psykologexamen uppn�s efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300
h�gskolepo�ng.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tandl�karexamen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sj�lvst�ndigt arbete (examensarbete)
F�r tandl�karexamen ska studenten inom ramen f�r kursfordringarna ha
fullgjort ett sj�lvst�ndigt arbete (examensarbete) om minst 30 h�gskole-
po�ng.

�vrigt
F�r tandl�karexamen ska studenten ha fullgjort minst 5 000 timmars teore-
tisk och praktisk utbildning.

F�r tandl�karexamen ska ocks� de preciserade krav g�lla som varje

h�gskola sj�lv best�mmer inom ramen f�r kraven i denna examens-
beskrivning.

EXAMINA P� GRUNDNIV� ELLER AVANCERAD NIV�
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 Senaste lydelse 2020:766.

SFS

2021:216

;