SFS 2021:217 Förordning om ändring i förordningen (2021:25) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

SFS2021-217.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:25) om ändring i

förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Utfärdad den 18 mars 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2021:25) om ändring i förord-
ningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens ska utgå.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2021:217

Publicerad
den

20 mars 2021