SFS 2021:218 Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

SFS2021-218.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1470) om

yrkesförarkompetens

Utfärdad den 18 mars 2021

Regeringen föreskriver att 4 kap. 8 § förordningen (2007:1470) om yrkes-
förarkompetens1 ska upphöra att gälla den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse av 4 kap. 8 § 2021:24.

SFS

2021:218

Publicerad
den

20 mars 2021