SFS 2021:220 Förordning om ändring i förordningen (2019:1152) med instruktion för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

SFS2021-220.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:1152) med instruktion

för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

Utfärdad den 18 mars 2021

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2019:1152) med instruktion för
Nämnden för prövning av oredlighet i forskning ska ha följande lydelse.

4 § Nämnden ska bestå av en ordförande och högst tio övriga ledamöter.
Det ska utses en eller flera ersättare för ordföranden.

Denna förordning träder i kraft den 20 april 2021.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2021:220

Publicerad
den

20 mars 2021