SFS 2021:220 Förordning om ändring i förordningen (2019:1152) med instruktion för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

SFS2021-220.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:PQGOKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:PQGOKK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2019:1152) med instruktion </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�r N�mnden f�r pr�vning av oredlighet i forskning </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 18 mars 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (2019:1152) med instruktion f�r <br/>N�mnden f�r pr�vning av oredlighet i forskning ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 �</b> N�mnden ska best� av en ordf�rande och h�gst tio �vriga ledam�ter. <br/>Det ska utses en eller flera ers�ttare f�r ordf�randen. </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 20 april 2021. </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MATILDA ERNKRANS </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft18">Katarina Back <br/>(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2021:220</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft17">20 mars 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2019:1152) med instruktion

f�r N�mnden f�r pr�vning av oredlighet i forskning

Utf�rdad den 18 mars 2021

Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (2019:1152) med instruktion f�r
N�mnden f�r pr�vning av oredlighet i forskning ska ha f�ljande lydelse.

4 � N�mnden ska best� av en ordf�rande och h�gst tio �vriga ledam�ter.
Det ska utses en eller flera ers�ttare f�r ordf�randen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 20 april 2021.

P� regeringens v�gnar

MATILDA ERNKRANS

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2021:220

Publicerad
den

20 mars 2021

;