SFS 2021:222 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige, dels ändring i samma förordning

SFS2021-222.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:GKZXEL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:GKZXEL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om dels fortsatt giltighet av f�rordningen (2020:127) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>tillf�lligt inresef�rbud till Sverige, dels �ndring i samma </b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 24 mars 2021 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2020:127) om tillf�lligt <br/>inresef�rbud till Sverige, som g�ller till och med den 31 mars 20211, </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>dels</i> att f�rordningen ska forts�tta att g�lla till och med den 31 maj 2021, <br/><i>dels</i> att 3 a � ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>3 a �</b>2 F�r att en utl�nning som reser till Sverige ska omfattas av n�got av <br/>undantagen i 3 � andra eller tredje stycket kr�vs dessutom att utl�nningen <br/>vid ankomst till Sverige kan uppvisa ett intyg om negativt provsvar fr�n <br/>testning f�r p�g�ende covid-19-infektion som har utf�rts inom 48 timmar <br/>f�re ankomsten. </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">F�rsta stycket g�ller inte f�r <br/>1. personer under 18 �r,<br/>2. personal som transporterar gods och annan personal inom trans-</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">portsektorn, </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">3. sj�m�n,<br/>4. personer med tr�ngande familjesk�l,<br/>5. personer som �r i behov av internationellt skydd eller som har andra</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">humanit�ra sk�l, </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">6. personer som har st�llning som varaktigt bosatta i Sverige,<br/>7. personer som har uppeh�llsr�tt eller uppeh�llstillst�nd i Sverige,<br/>8. medborgare i F�renade kungariket eller familjemedlem till en s�dan</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">medborgare, under f�ruts�ttning att han eller hon p� grund av uppeh�ll i <br/>Sverige omfattas av artikel 10 i avtalet om F�renade konungariket <br/>Storbritannien och Nordirlands uttr�de ur Europeiska unionen och <br/>Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7), eller </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">9. personer som omfattas av 2 kap. 10 � utl�nningslagen (2005:716).</p> <p style="position:absolute;top:944px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 31 mars 2021. </p> <p style="position:absolute;top:985px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Peter Lindstr�m <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">1 F�rordningens giltighetstid senast f�rl�ngd 2020:1232. <br/>2 Senaste lydelse 2021:50. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:222</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">25 mars 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om dels fortsatt giltighet av f�rordningen (2020:127) om

tillf�lligt inresef�rbud till Sverige, dels �ndring i samma

f�rordning

Utf�rdad den 24 mars 2021

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2020:127) om tillf�lligt
inresef�rbud till Sverige, som g�ller till och med den 31 mars 20211,

dels att f�rordningen ska forts�tta att g�lla till och med den 31 maj 2021,
dels att 3 a � ska ha f�ljande lydelse.

3 a �2 F�r att en utl�nning som reser till Sverige ska omfattas av n�got av
undantagen i 3 � andra eller tredje stycket kr�vs dessutom att utl�nningen
vid ankomst till Sverige kan uppvisa ett intyg om negativt provsvar fr�n
testning f�r p�g�ende covid-19-infektion som har utf�rts inom 48 timmar
f�re ankomsten.

F�rsta stycket g�ller inte f�r
1. personer under 18 �r,
2. personal som transporterar gods och annan personal inom trans-

portsektorn,

3. sj�m�n,
4. personer med tr�ngande familjesk�l,
5. personer som �r i behov av internationellt skydd eller som har andra

humanit�ra sk�l,

6. personer som har st�llning som varaktigt bosatta i Sverige,
7. personer som har uppeh�llsr�tt eller uppeh�llstillst�nd i Sverige,
8. medborgare i F�renade kungariket eller familjemedlem till en s�dan

medborgare, under f�ruts�ttning att han eller hon p� grund av uppeh�ll i
Sverige omfattas av artikel 10 i avtalet om F�renade konungariket
Storbritannien och Nordirlands uttr�de ur Europeiska unionen och
Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7), eller

9. personer som omfattas av 2 kap. 10 � utl�nningslagen (2005:716).

Denna f�rordning tr�der i kraft den 31 mars 2021.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindstr�m
(Justitiedepartementet)

1 F�rordningens giltighetstid senast f�rl�ngd 2020:1232.
2 Senaste lydelse 2021:50.

SFS

2021:222

Publicerad
den

25 mars 2021

;