SFS 2021:224 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

SFS2021-224.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:BCDGEE+Calibri;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:CHDPYJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:CHDPYJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:16px;line-height:29px;font-family:BCDGEE+Calibri;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:13px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft118{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i utl�nningsf�rordningen (2006:97) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 24 mars 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Regeringen f�reskriver1 att det i utl�nningsf�rordningen (2006:97) ska <br/>inf�ras tv� nya paragrafer, 4 kap. 2 a och 2 b ��, och n�rmast f�re 4 kap. <br/>2 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>4 kap. <br/>F�rteckning �ver s�kra ursprungsl�nder <br/>2 a �</b>2 Migrationsverket f�r meddela f�reskrifter om en s�dan f�rteckning <br/>�ver s�kra ursprungsl�nder som avses i 1 kap. 6 a � utl�nningslagen <br/>(2005:716). </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid bed�mningen av om ett land ska tas upp p� f�rteckningen ska s�rskilt </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">information fr�n andra medlemsstater, Europeiska st�dkontoret f�r asyl-<br/>fr�gor, F�renta nationernas flyktingkommissarie (UNHCR), Europar�det <br/>och andra relevanta internationella organisationer beaktas. </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>2 b �</b> Migrationsverket ska regelbundet se �ver situationen i de l�nder som <br/>tagits upp p� f�rteckningen. Om ett land inte l�ngre bed�ms vara ett s�kert <br/>ursprungsland ska det omedelbart tas bort fr�n f�rteckningen. </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Migrationsverket ska underr�tta Europeiska kommissionen om vilka </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">l�nder som finns med p� f�rteckningen. </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 maj 2021. </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft113">Linda Rant�n <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1091px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma <br/>f�rfaranden f�r att bevilja och �terkalla internationellt skydd (omarbetning), i den ursprungliga <br/>lydelsen. <br/>2 Tidigare 4 kap. 2 a � upph�vd genom 2020:941. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:224</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft118">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">25 mars 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i utl�nningsf�rordningen (2006:97)

Utf�rdad den 24 mars 2021

Regeringen f�reskriver1 att det i utl�nningsf�rordningen (2006:97) ska
inf�ras tv� nya paragrafer, 4 kap. 2 a och 2 b ��, och n�rmast f�re 4 kap.
2 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

4 kap.
F�rteckning �ver s�kra ursprungsl�nder
2 a �
2 Migrationsverket f�r meddela f�reskrifter om en s�dan f�rteckning
�ver s�kra ursprungsl�nder som avses i 1 kap. 6 a � utl�nningslagen
(2005:716).

Vid bed�mningen av om ett land ska tas upp p� f�rteckningen ska s�rskilt

information fr�n andra medlemsstater, Europeiska st�dkontoret f�r asyl-
fr�gor, F�renta nationernas flyktingkommissarie (UNHCR), Europar�det
och andra relevanta internationella organisationer beaktas.

2 b � Migrationsverket ska regelbundet se �ver situationen i de l�nder som
tagits upp p� f�rteckningen. Om ett land inte l�ngre bed�ms vara ett s�kert
ursprungsland ska det omedelbart tas bort fr�n f�rteckningen.

Migrationsverket ska underr�tta Europeiska kommissionen om vilka

l�nder som finns med p� f�rteckningen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 maj 2021.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Rant�n
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma
f�rfaranden f�r att bevilja och �terkalla internationellt skydd (omarbetning), i den ursprungliga
lydelsen.
2 Tidigare 4 kap. 2 a � upph�vd genom 2020:941.

SFS

2021:224

Publicerad
den

25 mars 2021

;