SFS 2021:226 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen, dels ändring i samma förordning

SFS2021-226.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:TCFGCC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:EDSUAG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om dels fortsatt giltighet av f�rordningen (2013:60) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>statsbidrag f�r beh�righetsgivande utbildning f�r l�rare i </b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>yrkes�mnen, dels �ndring i samma f�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 24 mars 2021 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2013:60) om statsbidrag <br/>f�r beh�righetsgivande utbildning f�r l�rare i yrkes�mnen, som g�ller till <br/>utg�ngen av 20221, </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att f�rordningen ska forts�tta att g�lla till och med den 31 december </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">2023, </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att 4 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att punkt 2 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska ha </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>4 �</b>2 Ans�kan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Skolverket <br/>beslutar om och betalar ut bidraget. Beslutet f�r f�renas med villkor som ska <br/>framg� av beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Bidrag f�r l�mnas f�r kostnader f�r studier som p�b�rjas f�re den </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">1 oktober 2021. </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2.3 Best�mmelserna i 610 och 12 �� ska dock forts�tta att g�lla till och </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">med den 31 december 2025. </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 25 april 2021.<br/>2. Best�mmelserna i 4 � i den nya lydelsen till�mpas f�rsta g�ngen i fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om statsbidrag som beviljas efter ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA EKSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft113">Torbj�rn Malm <br/>(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">1 F�rordningens giltighetstid senast f�rl�ngd 2017:1291. <br/>2 Senaste lydelse 2017:1291. <br/>3 Senaste lydelse 2017:1291. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2021:226</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">25 mars 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om dels fortsatt giltighet av f�rordningen (2013:60) om

statsbidrag f�r beh�righetsgivande utbildning f�r l�rare i

yrkes�mnen, dels �ndring i samma f�rordning

Utf�rdad den 24 mars 2021

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2013:60) om statsbidrag
f�r beh�righetsgivande utbildning f�r l�rare i yrkes�mnen, som g�ller till
utg�ngen av 20221,

dels att f�rordningen ska forts�tta att g�lla till och med den 31 december

2023,

dels att 4 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att punkt 2 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna ska ha

f�ljande lydelse.

4 �2 Ans�kan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Skolverket
beslutar om och betalar ut bidraget. Beslutet f�r f�renas med villkor som ska
framg� av beslutet.

Bidrag f�r l�mnas f�r kostnader f�r studier som p�b�rjas f�re den

1 oktober 2021.

2.3 Best�mmelserna i 610 och 12 �� ska dock forts�tta att g�lla till och

med den 31 december 2025.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 25 april 2021.
2. Best�mmelserna i 4 � i den nya lydelsen till�mpas f�rsta g�ngen i fr�ga

om statsbidrag som beviljas efter ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Torbj�rn Malm
(Utbildningsdepartementet)

1 F�rordningens giltighetstid senast f�rl�ngd 2017:1291.
2 Senaste lydelse 2017:1291.
3 Senaste lydelse 2017:1291.

SFS

2021:226

Publicerad
den

25 mars 2021

;