SFS 2021:228 Förordning om ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster

SFS2021-228.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:MFWTLA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:MFWTLA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:13px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:5px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft29{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft210{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft211{font-size:5px;line-height:6px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft212{font-size:5px;line-height:7px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft213{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft214{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:5px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft46{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:17px;line-height:19px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft48{font-size:5px;line-height:7px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:13px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:5px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft56{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft57{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft58{font-size:5px;line-height:6px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft59{font-size:5px;line-height:7px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft510{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft511{font-size:17px;line-height:19px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2015:665) om statliga </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>myndigheters anv�ndning av Statens servicecenters </b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>tj�nster </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 24 mars 2021 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2015:665) om statliga <br/>myndigheters anv�ndning av Statens servicecenters tj�nster </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att nuvarande 2 � ska betecknas 3 � och att nuvarande bilaga ska </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">betecknas bilaga 1, </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 1 �, den nya 3 � och den nya bilaga 1 ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 2 �, och en ny bilaga, bilaga 2, av </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>1 �</b> De myndigheter som anges i bilaga 1 till denna f�rordning ska ha <br/>anslutit sig till Statens servicecenters l�nerelaterade tj�nster senast vid den <br/>tidpunkt som anges i bilagan. </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2 �</b> De myndigheter som anges i bilaga 2 till denna f�rordning ska ha <br/>anslutit sig till Statens servicecenters tj�nster f�r elektronisk best�llnings- <br/>och fakturahantering senast vid den tidpunkt som anges i bilagan. </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 �</b> Best�mmelser om �verenskommelser och samverkan mellan de <br/>myndigheter som anges i bilagorna och Statens servicecenter finns i <br/>f�rordningen (2012:208) med instruktion f�r Statens servicecenter. </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 16 maj 2021. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA MICKO </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft19">Johan Ndure <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2021:228</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft18">25 mars 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Bilaga 1</i>1<i><b> </b></i></p> <p style="position:absolute;top:67px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>Anslutning till Statens servicecenters l�nerelaterade tj�nster<i> </i></b></p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211"> <br/><b>Myndigheter som ska ha anslutit sig senast den 1 januari 2017 </b></p> <p style="position:absolute;top:117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft213"> <br/>Allm�nna reklamationsn�mnden <br/>Arbetsdomstolen <br/>Arbetsf�rmedlingen <br/>Arbetsgivarverket <br/>Barnombudsmannen <br/>Blekinge tekniska h�gskola <br/>Bolagsverket <br/>Boverket <br/>Brottsoffermyndigheten <br/>Centrala studiest�dsn�mnden <br/>Diskrimineringsombudsmannen <br/>Domarn�mnden <br/>E-h�lsomyndigheten <br/>Ekonomistyrningsverket <br/>Els�kerhetsverket <br/>Energimarknadsinspektionen <br/>Exportkreditn�mnden <br/>Fastighetsm�klarinspektionen <br/>Finanspolitiska r�det <br/>Folke Bernadotteakademin <br/>Forskningsr�det f�r h�lsa, arbetsliv och v�lf�rd <br/>Fortifikationsverket <br/>Forum f�r levande historia <br/>F�rsvarets materielverk <br/>F�rsvarsunderr�ttelsedomstolen <br/>F�rs�kringskassan <br/>Genteknikn�mnden <br/>G�teborgs universitet <br/>Inspektionen f�r arbetsl�shetsf�rs�kringen <br/>Inspektionen f�r socialf�rs�kringen <br/>Inspektionen f�r strategiska produkter <br/>Inspektionen f�r v�rd och omsorg <br/>Institutet f�r arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utv�rdering <br/>Institutet f�r spr�k och folkminnen <br/>Integritetsskyddsmyndigheten <br/>Justitiekanslern <br/>Kammarkollegiet <br/>Kemikalieinspektionen <br/>Kommerskollegium <br/>Konkurrensverket <br/>Konstn�rsn�mnden <br/>Konsumentverket <br/>Kronofogdemyndigheten <br/>Kungl. biblioteket <br/>Kustbevakningen <br/>Lantm�teriet <br/>Medlingsinstitutet <br/>Mittuniversitetet </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft214"> <br/>1 Senaste lydelse 2020:1298. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>2021:228</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">Moderna museet <br/>Myndigheten f�r delaktighet <br/>Myndigheten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d <br/>Myndigheten f�r kulturanalys <br/>Myndigheten f�r press, radio och tv <br/>Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap <br/>Myndigheten f�r statligt st�d till trossamfund <br/>Myndigheten f�r tillg�ngliga medier <br/>Myndigheten f�r v�rd- och omsorgsanalys <br/>Myndigheten f�r yrkesh�gskolan <br/>Nationalmuseum <br/>Naturhistoriska riksmuseet <br/>Naturv�rdsverket <br/>Nordiska Afrikainstitutet <br/>Patent- och registreringsverket <br/>Pensionsmyndigheten <br/>Polarforskningssekretariatet <br/>Revisorsinspektionen <br/>Rymdstyrelsen <br/>R�det f�r Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-r�det) <br/>R�ttsmedicinalverket <br/>Sametinget <br/>Skatteverket <br/>Skolforskningsinstitutet <br/>Statens centrum f�r arkitektur och design <br/>Statens fastighetsverk <br/>Statens f�rsvarshistoriska museer <br/>Statens geotekniska institut <br/>Statens haverikommission <br/>Statens historiska museer <br/>Statens inspektion f�r f�rsvarsunderr�ttelseverksamheten <br/>Statens institutionsstyrelse <br/>Statens konstr�d <br/>Statens kulturr�d <br/>Statens maritima och transporthistoriska museer <br/>Statens medier�d <br/>Statens musikverk <br/>Statens skolinspektion <br/>Statens skolverk <br/>Statens tj�nstepensionsverk <br/>Statskontoret <br/>Stockholms konstn�rliga h�gskola <br/>Str�ls�kerhetsmyndigheten <br/>Svenska institutet <br/>Svenska institutet f�r europapolitiska studier <br/>S�kerhets- och integritetsskyddsn�mnden <br/>Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket <br/>Tullverket <br/>Tillv�xtverket <br/>Totalf�rsvarets plikt- och pr�vningsverk <br/>Trafikanalys <br/>Universitets- och h�gskoler�det <br/>Universitetskanslers�mbetet <br/>Upphandlingsmyndigheten </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>2021:228</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">Valmyndigheten <br/>�verklaganden�mnden f�r studiest�d <br/> <br/><b>Myndigheter som ska ha anslutit sig senast den 1 januari 2018 </b></p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46"> <br/>H�gskolan i G�vle <br/>H�gskolan Kristianstad <br/>Konstfack <br/>Post- och telestyrelsen <br/>Statens veterin�rmedicinska anstalt <br/>Transportstyrelsen <br/> </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>2021:228</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft51">5 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft53"><i>Bilaga 2 </i></p> <p style="position:absolute;top:67px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>Anslutning till Statens servicecenters tj�nster f�r elektronisk </b></p> <p style="position:absolute;top:88px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>best�llnings- och fakturahantering </b></p> <p style="position:absolute;top:110px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft58"> <br/><b>Myndigheter som ska ha anslutit sig senast den 1 januari 2024 </b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft511"> <br/>Arbetsmilj�verket <br/>G�teborgs universitet <br/>Karolinska institutet <br/>Livsmedelsverket <br/>Lunds universitet <br/>L�kemedelsverket <br/>Stockholms universitet <br/>Sveriges lantbruksuniversitet <br/>Uppsala universitet <br/> <br/><b>Myndigheter som ska ha anslutit sig senast den 1 juli 2024 </b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59"> <br/>Statens institutionsstyrelse </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>2021:228</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2015:665) om statliga

myndigheters anv�ndning av Statens servicecenters

tj�nster

Utf�rdad den 24 mars 2021

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2015:665) om statliga
myndigheters anv�ndning av Statens servicecenters tj�nster

dels att nuvarande 2 � ska betecknas 3 � och att nuvarande bilaga ska

betecknas bilaga 1,

dels att 1 �, den nya 3 � och den nya bilaga 1 ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 2 �, och en ny bilaga, bilaga 2, av

f�ljande lydelse.

1 � De myndigheter som anges i bilaga 1 till denna f�rordning ska ha
anslutit sig till Statens servicecenters l�nerelaterade tj�nster senast vid den
tidpunkt som anges i bilagan.

2 � De myndigheter som anges i bilaga 2 till denna f�rordning ska ha
anslutit sig till Statens servicecenters tj�nster f�r elektronisk best�llnings-
och fakturahantering senast vid den tidpunkt som anges i bilagan.

3 � Best�mmelser om �verenskommelser och samverkan mellan de
myndigheter som anges i bilagorna och Statens servicecenter finns i
f�rordningen (2012:208) med instruktion f�r Statens servicecenter.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 16 maj 2021.

P� regeringens v�gnar

LENA MICKO

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

SFS

2021:228

Publicerad
den

25 mars 2021

background image

2

SFS

Bilaga 11

Anslutning till Statens servicecenters l�nerelaterade tj�nster


Myndigheter som ska ha anslutit sig senast den 1 januari 2017


Allm�nna reklamationsn�mnden
Arbetsdomstolen
Arbetsf�rmedlingen
Arbetsgivarverket
Barnombudsmannen
Blekinge tekniska h�gskola
Bolagsverket
Boverket
Brottsoffermyndigheten
Centrala studiest�dsn�mnden
Diskrimineringsombudsmannen
Domarn�mnden
E-h�lsomyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Els�kerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Exportkreditn�mnden
Fastighetsm�klarinspektionen
Finanspolitiska r�det
Folke Bernadotteakademin
Forskningsr�det f�r h�lsa, arbetsliv och v�lf�rd
Fortifikationsverket
Forum f�r levande historia
F�rsvarets materielverk
F�rsvarsunderr�ttelsedomstolen
F�rs�kringskassan
Genteknikn�mnden
G�teborgs universitet
Inspektionen f�r arbetsl�shetsf�rs�kringen
Inspektionen f�r socialf�rs�kringen
Inspektionen f�r strategiska produkter
Inspektionen f�r v�rd och omsorg
Institutet f�r arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utv�rdering
Institutet f�r spr�k och folkminnen
Integritetsskyddsmyndigheten
Justitiekanslern
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Konstn�rsn�mnden
Konsumentverket
Kronofogdemyndigheten
Kungl. biblioteket
Kustbevakningen
Lantm�teriet
Medlingsinstitutet
Mittuniversitetet


1 Senaste lydelse 2020:1298.

2021:228

background image

3

SFS

Moderna museet
Myndigheten f�r delaktighet
Myndigheten f�r familjer�tt och f�r�ldraskapsst�d
Myndigheten f�r kulturanalys
Myndigheten f�r press, radio och tv
Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap
Myndigheten f�r statligt st�d till trossamfund
Myndigheten f�r tillg�ngliga medier
Myndigheten f�r v�rd- och omsorgsanalys
Myndigheten f�r yrkesh�gskolan
Nationalmuseum
Naturhistoriska riksmuseet
Naturv�rdsverket
Nordiska Afrikainstitutet
Patent- och registreringsverket
Pensionsmyndigheten
Polarforskningssekretariatet
Revisorsinspektionen
Rymdstyrelsen
R�det f�r Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-r�det)
R�ttsmedicinalverket
Sametinget
Skatteverket
Skolforskningsinstitutet
Statens centrum f�r arkitektur och design
Statens fastighetsverk
Statens f�rsvarshistoriska museer
Statens geotekniska institut
Statens haverikommission
Statens historiska museer
Statens inspektion f�r f�rsvarsunderr�ttelseverksamheten
Statens institutionsstyrelse
Statens konstr�d
Statens kulturr�d
Statens maritima och transporthistoriska museer
Statens medier�d
Statens musikverk
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Statens tj�nstepensionsverk
Statskontoret
Stockholms konstn�rliga h�gskola
Str�ls�kerhetsmyndigheten
Svenska institutet
Svenska institutet f�r europapolitiska studier
S�kerhets- och integritetsskyddsn�mnden
Tandv�rds- och l�kemedelsf�rm�nsverket
Tullverket
Tillv�xtverket
Totalf�rsvarets plikt- och pr�vningsverk
Trafikanalys
Universitets- och h�gskoler�det
Universitetskanslers�mbetet
Upphandlingsmyndigheten

2021:228

background image

4

SFS

Valmyndigheten
�verklaganden�mnden f�r studiest�d

Myndigheter som ska ha anslutit sig senast den 1 januari 2018


H�gskolan i G�vle
H�gskolan Kristianstad
Konstfack
Post- och telestyrelsen
Statens veterin�rmedicinska anstalt
Transportstyrelsen

2021:228

background image

5

SFS

Bilaga 2

Anslutning till Statens servicecenters tj�nster f�r elektronisk

best�llnings- och fakturahantering


Myndigheter som ska ha anslutit sig senast den 1 januari 2024


Arbetsmilj�verket
G�teborgs universitet
Karolinska institutet
Livsmedelsverket
Lunds universitet
L�kemedelsverket
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Uppsala universitet

Myndigheter som ska ha anslutit sig senast den 1 juli 2024


Statens institutionsstyrelse

2021:228

;