SFS 2021:229 Förordning om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

SFS2021-229.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:ENKATG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:ENKATG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:13px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft118{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft119{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:16px;font-family:FKTYQN+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:16px;font-family:QULHIR+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft34{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:16px;font-family:FBERON+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft44{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft45{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:16px;font-family:SPGZNN+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft54{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft55{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft56{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2014:425) om </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>bek�mpningsmedel </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 24 mars 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om f�rordningen (2014:425) om bek�mp-<br/>ningsmedel </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>dels</i> att nuvarande 3 kap. 11 a � ska betecknas 3 kap. 11 b �, <br/><i>dels</i> att 1 kap. 1 � och 2 kap. 11, 12, 14, 20, 25, 3739 och 4043 �� ska </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 3 kap. 11 � ska lyda Kunskapskrav och </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">utbildning f�r anv�ndning av biocidprodukter, </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras nio nya paragrafer, 2 kap. 37 a, 38 a, 40 a, 41 a och </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">43 a �� och 3 kap. 11 a, 13 a, 14 a och 18 a ��, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 kap. <br/>1 �</b>2 Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om godk�nnande och han-<br/>tering av bek�mpningsmedel i form av v�xtskyddsmedel eller biocidpro-<br/>dukter. F�rordningen �r meddelad med st�d av </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft15"> 14 kap. 8 � milj�balken i fr�ga om 2 kap. 4, 8, 9, 1719, 21 och 22 ��,</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">23 � f�rsta och andra styckena, 24, 26 och 27 ��, 28 � f�rsta stycket, 30 �, <br/>32 � f�rsta stycket, 3335 a ��, 36 � f�rsta och andra styckena, 37 �, 37 a � <br/>f�rsta stycket, 38 � f�rsta och andra styckena, 38 a � f�rsta stycket, 39<br/>42 ��, 43 � f�rsta stycket, 43 a � f�rsta stycket, 44 � f�rsta stycket, 47 � <br/>f�rsta stycket, 5052 ��, 53 � f�rsta stycket, 54 �, 55 � f�rsta stycket, 56 �, <br/>57 � f�rsta stycket, 58 � f�rsta och andra styckena, 59 � f�rsta stycket, 60<br/>62 �� och 63 � f�rsta stycket, 3 kap. 1 � andra stycket, 5, 7, 8, 11, 11 b13, <br/>14, 15 och 17 ��, 18 � f�rsta stycket och andra stycket f�rsta meningen, 19 � <br/>f�rsta stycket, 20 � f�rsta stycket och 21 � f�rsta stycket f�rsta meningen <br/>och andra stycket samt 4 kap. 114, 1627 �� och 30 � f�rsta meningen, </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft15"> 14 kap. 13 � milj�balken i fr�ga om 2 kap. 5, 10, 29, 30, 45 och 46 ��,</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">3 kap. 9 och 10 �� samt 4 kap. 25, 28 och 29 ��, </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft15"> 8 kap. 11 � regeringsformen i fr�ga om 2 kap. 14 och 25 �� samt 3 kap.</p> <p style="position:absolute;top:949px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">13 a, 14 a och 18 a ��, och </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft15"> 8 kap. 7 � regeringsformen i fr�ga om �vriga best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft118">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om <br/>uppr�ttande av en ram f�r gemenskapens �tg�rder f�r att uppn� en h�llbar anv�ndning av <br/>bek�mpningsmedel, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/1243. <br/>Se �ven Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett <br/>informationsf�rfarande betr�ffande tekniska f�reskrifter och betr�ffande f�reskrifter f�r <br/>informationssamh�llets tj�nster. <br/>2 Senaste lydelse 2017:20. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2021:229</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft119">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft113">25 mars 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>2 kap. <br/>11 �</b> Anv�ndare av v�xtskyddsmedel ska erbjudas utbildning som ger <br/>tillr�cklig kunskap om de �mnesomr�den som anges i bilaga I till <br/>Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober <br/>2009 om uppr�ttande av en ram f�r gemenskapens �tg�rder f�r att uppn� en <br/>h�llbar anv�ndning av bek�mpningsmedel, i den ursprungliga lydelsen. <br/>Utbildningen ska erbjudas av </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Statens jordbruksverk, n�r det g�ller anv�ndning<br/>a) inom jordbruk, skogsbruk, parksk�tsel eller tr�dg�rdssk�tsel,<br/>b) p� tomtmark f�r bostadshus,<br/>c) p� skolg�rdar och g�rdar till f�rskolor,<br/>d) p� lekplatser som allm�nheten har tilltr�de till,<br/>e) inom idrotts- och fritidsanl�ggningar,<br/>f) vid planerings- och anl�ggningsarbeten,<br/>g) p� v�gomr�den och banvallar,<br/>h) p� grusytor och andra mycket genomsl�ppliga ytor, och<br/>i) p� ytor av asfalt eller betong eller andra h�rdgjorda material,<br/>2. Folkh�lsomyndigheten, n�r det g�ller anv�ndning i och omkring lager-</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">lokaler eller andra lagringsutrymmen, och </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. Arbetsmilj�verket, n�r det g�ller annan anv�ndning.</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>12 �</b> Utbildning enligt 11 � ska best� av en grundutbildning och en vidare-<br/>utbildning och ska avslutas med ett kunskapsprov. Utbildningen ska genom-<br/>f�ras i enlighet med en kursplan som beslutas av den centrala myndighet <br/>som erbjuder utbildningen. </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Innan kursplanen beslutas, ska myndigheten h�ra Kemikalieinspektionen </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">och andra ber�rda myndigheter. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>14 �</b> Statens jordbruksverk, Folkh�lsomyndigheten, Arbetsmilj�verket och <br/>Kemikalieinspektionen f�r inom sina respektive ansvarsomr�den meddela <br/>f�reskrifter om att l�nsstyrelsen ska erbjuda s�dan utbildning som avses i 11 <br/>och 13 �� och om hur l�nsstyrelsen ska genomf�ra utbildningen. </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>20 �</b> Fr�gor om anv�ndningstillst�nd enligt 18 eller 19 � pr�vas av </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Statens jordbruksverk, n�r det g�ller anv�ndning<br/>a) inom jordbruk, skogsbruk, parksk�tsel eller tr�dg�rdssk�tsel,<br/>b) p� tomtmark f�r bostadshus,<br/>c) p� skolg�rdar och g�rdar till f�rskolor,<br/>d) p� lekplatser som allm�nheten har tilltr�de till,<br/>e) inom idrotts- och fritidsanl�ggningar,<br/>f) vid planerings- och anl�ggningsarbeten,<br/>g) p� v�gomr�den och banvallar,<br/>h) p� grusytor och andra mycket genomsl�ppliga ytor, och<br/>i) p� ytor av asfalt eller betong eller andra h�rdgjorda material,<br/>2. Folkh�lsomyndigheten, n�r det g�ller anv�ndning i och omkring lager-</p> <p style="position:absolute;top:979px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">lokaler eller andra lagringsutrymmen, och </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. Arbetsmilj�verket, n�r det g�ller annan anv�ndning.</p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>25 �</b> Statens jordbruksverk, Folkh�lsomyndigheten och Arbetsmilj�verket <br/>f�r inom sina respektive ansvarsomr�den meddela f�reskrifter om att <br/>tillst�nds- och dispensfr�gor som enligt 20 eller 24 � ska pr�vas av myndig-<br/>heten i st�llet ska pr�vas av l�nsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>SFS 2021:229</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>37 �</b> V�xtskyddsmedel f�r inte anv�ndas </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. p� �ngs- eller betesmark som inte �r l�mplig att pl�ja men som kan</p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">anv�ndas till sl�tter eller bete, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. p� skolg�rdar eller g�rdar till f�rskolor eller p� lekplatser som allm�n-</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">heten har tilltr�de till, </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">3. i parker eller tr�dg�rdar eller andra omr�den som i f�rsta hand �r av-</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">sedda att vara rekreationsomr�den som allm�nheten har tilltr�de till, </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">4. inom kolonitr�dg�rdsomr�den eller i v�xthus som inte anv�nds yrkes-</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">m�ssigt, </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">5. p� tomtmark f�r bostadshus eller p� krukv�xter i hemtr�dg�rdsmilj�,</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">eller </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">6. p� v�xter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">lokaler. </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>37 a �</b> Kemikalieinspektionen f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n <br/>f�rbuden i 37 � 26 f�r verksamma �mnen i v�xtskyddsmedel som bed�ms <br/>inneb�ra en begr�nsad risk f�r m�nniskors h�lsa och milj�n. </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Innan Kemikalieinspektionen meddelar f�reskrifter ska inspektionen ge </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">�vriga ber�rda myndigheter tillf�lle att yttra sig. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>38 �</b> Statens jordbruksverk f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n <br/>f�rbuden i 37 � </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. om det beh�vs f�r att f�rhindra introduktion, etablering och spridning</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">av karant�nskadeg�rare enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning <br/>(EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skydds�tg�rder mot v�xt-<br/>skadeg�rare, �ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordningar (EU) <br/>nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om <br/>upph�vande av r�dets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, <br/>98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG eller enligt <br/>best�mmelser som genomf�r den f�rordningen, eller </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. som beh�vs f�r odlandet av v�xter som bevaras i Nationella genbanken</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">eller i Nordiskt genresurscenter. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n f�rbudet i </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">37 � 1 f�r att f�rhindra introduktion, etablering och spridning av invasiva <br/>fr�mmande arter. </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Innan Jordbruksverket meddelar f�reskrifter ska verket ge �vriga ber�rda </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">myndigheter tillf�lle att yttra sig. </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>38 a �</b> Naturv�rdsverket f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n <br/>f�rbuden i 37 � 26 f�r att f�rhindra introduktion, etablering och spridning <br/>av invasiva fr�mmande arter. </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Innan Naturv�rdsverket meddelar f�reskrifter ska verket ge �vriga be-</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">r�rda myndigheter tillf�lle att yttra sig. </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>39 �</b> Den kommunala n�mnden f�r i det enskilda fallet ge dispens fr�n <br/>f�rbuden i 37 �, om v�xtskyddsmedlet �r godk�nt av Kemikalieinspektionen <br/>och anv�ndningen �r f�renlig med villkoren f�r godk�nnandet, och </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. det beh�vs f�r odlandet av v�xter som bevaras i Nationella genbanken</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">eller i Nordiskt genresurscenter, eller </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. det beh�vs av andra s�rskilda sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>40 �</b> Det �r f�rbjudet att utan s�rskilt tillst�nd av den kommunala n�mnden <br/>yrkesm�ssigt anv�nda v�xtskyddsmedel </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>SFS 2021:229</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft40">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft45">1. inom idrotts- och fritidsanl�ggningar,<br/>2. vid planerings- och anl�ggningsarbeten,<br/>3. p� v�gomr�den samt grusytor och andra mycket genom- </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">sl�ppliga ytor, och </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">4. p� ytor av asfalt, betong eller andra h�rdgjorda material.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>40 a �</b> Tillst�ndsplikten i 40 � g�ller inte v�xtskyddsmedel som i f�reskrif-<br/>ter meddelade enligt 37 a � har undantagits fr�n anv�ndningsf�rbudet i 37 �. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Tillst�ndsplikten i 40 � 3 och 4 g�ller inte anv�ndning av v�xtskydds-</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">medel </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">1. p� v�gomr�den, f�r att f�rhindra introduktion, etablering eller sprid-</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">ning av </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft45">a. invasiva fr�mmande arter, eller<br/>b. karant�nskadeg�rare enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">(EU) 2016/2031 eller enligt best�mmelser som genomf�r den f�rordningen, <br/>eller </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">2. p� banvallar.</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>41 �</b> Det �r f�rbjudet att utan skriftlig anm�lan till den kommunala n�mn-<br/>den yrkesm�ssigt anv�nda v�xtskyddsmedel </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">1. p� v�gomr�den, f�r att f�rhindra introduktion, etablering eller sprid-</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">ning av </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft45">a. invasiva fr�mmande arter, eller<br/>b. karant�nskadeg�rare enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">(EU) 2016/2031 eller enligt best�mmelser som genomf�r den f�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft45">2. p� banvallar, och<br/>3. inom omr�den som inte omfattas av f�rbud enligt 37 � eller krav p�</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">tillst�nd enligt 40 � och som har en sammanh�ngande area �verskridande <br/>1 000 kvadratmeter d�r allm�nheten f�r f�rdas fritt. </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Den anm�lningspliktiga verksamheten f�r p�b�rjas tidigast fyra veckor </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">efter det att anm�lan har gjorts, om inte n�mnden best�mmer n�got annat. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>41 a �</b> Kravet p� anm�lan i 41 � g�ller inte v�xtskyddsmedel som i f�re-<br/>skrifter meddelade enligt 37 a � har undantagits fr�n anv�ndningsf�rbudet i <br/>37 �. </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Kravet p� anm�lan i 41 � f�rsta stycket 3 g�ller inte anv�ndning p� �ker-</p> <p style="position:absolute;top:787px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">mark. </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>42 �</b> Best�mmelserna i 37 � 1, 40 � och 41 � g�ller inte anv�ndning som </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft45">1. har karakt�r av punktbehandling, och<br/>2. har en s�dan begr�nsad omfattning att m�nniskors h�lsa och milj�n inte</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">riskerar att skadas. </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>43 �</b> Naturv�rdsverket f�r </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft45">1. meddela n�rmare f�reskrifter om dispens enligt 39 � 2, och<br/>2. i fr�ga om annan anv�ndning av v�xtskyddsmedel �n anv�ndning p�</p> <p style="position:absolute;top:991px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">skogsmark meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av 4042 ��. </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft40">Innan Naturv�rdsverket meddelar f�reskrifter ska verket ge �vriga be-</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">r�rda myndigheter tillf�lle att yttra sig. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>SFS 2021:229</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft50">5 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>43 a �</b> Statens jordbruksverk f�r meddela n�rmare f�reskrifter om dispens <br/>enligt 39 � 1. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">Innan Jordbruksverket meddelar f�reskrifter ska verket ge �vriga ber�rda </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">myndigheter tillf�lle att yttra sig. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>3 kap. <br/>11 a �</b> Utbildning som ger den s�rskilda kunskap som avses i 11 � ska <br/>erbjudas av </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">1. Folkh�lsomyndigheten, n�r det g�ller �tg�rder mot ohyra och skadedjur</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">enligt 9 kap. 9 � milj�balken, och </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">2. Arbetsmilj�verket, n�r det g�ller annan anv�ndning.</p> <p style="position:absolute;top:306px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>13 a �</b> Folkh�lsomyndigheten f�r meddela f�reskrifter om att l�ns-<br/>styrelsen ska erbjuda s�dan utbildning som avses i 11 a � 1 och om hur l�ns-<br/>styrelsen ska genomf�ra utbildningen. </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>14 a �</b> Arbetsmilj�verket f�r meddela f�reskrifter om att l�nsstyrelsen ska <br/>erbjuda s�dan utbildning som avses i 11 a � 2 och om hur l�nsstyrelsen ska <br/>genomf�ra utbildningen. </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>18 a �</b> Folkh�lsomyndigheten och Arbetsmilj�verket f�r inom sina <br/>respektive ansvarsomr�den meddela f�reskrifter om att fr�gor om anv�nd-<br/>ningstillst�nd i st�llet ska pr�vas av l�nsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft55">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 oktober 2021.<br/>2. Tillst�nd enligt 2 kap. 40 � att yrkesm�ssigt anv�nda v�xtskyddsmedel</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">som har beslutats enligt �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande, dock som l�ngst <br/>till och med 31 december 2022. </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft55">Maria Jonsson <br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>SFS 2021:229</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2014:425) om

bek�mpningsmedel

Utf�rdad den 24 mars 2021

Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om f�rordningen (2014:425) om bek�mp-
ningsmedel

dels att nuvarande 3 kap. 11 a � ska betecknas 3 kap. 11 b �,
dels att 1 kap. 1 � och 2 kap. 11, 12, 14, 20, 25, 3739 och 4043 �� ska

ha f�ljande lydelse,

dels att rubriken n�rmast f�re 3 kap. 11 � ska lyda Kunskapskrav och

utbildning f�r anv�ndning av biocidprodukter,

dels att det ska inf�ras nio nya paragrafer, 2 kap. 37 a, 38 a, 40 a, 41 a och

43 a �� och 3 kap. 11 a, 13 a, 14 a och 18 a ��, av f�ljande lydelse.

1 kap.
1 �
2 Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om godk�nnande och han-
tering av bek�mpningsmedel i form av v�xtskyddsmedel eller biocidpro-
dukter. F�rordningen �r meddelad med st�d av

 14 kap. 8 � milj�balken i fr�ga om 2 kap. 4, 8, 9, 1719, 21 och 22 ��,

23 � f�rsta och andra styckena, 24, 26 och 27 ��, 28 � f�rsta stycket, 30 �,
32 � f�rsta stycket, 3335 a ��, 36 � f�rsta och andra styckena, 37 �, 37 a �
f�rsta stycket, 38 � f�rsta och andra styckena, 38 a � f�rsta stycket, 39
42 ��, 43 � f�rsta stycket, 43 a � f�rsta stycket, 44 � f�rsta stycket, 47 �
f�rsta stycket, 5052 ��, 53 � f�rsta stycket, 54 �, 55 � f�rsta stycket, 56 �,
57 � f�rsta stycket, 58 � f�rsta och andra styckena, 59 � f�rsta stycket, 60
62 �� och 63 � f�rsta stycket, 3 kap. 1 � andra stycket, 5, 7, 8, 11, 11 b13,
14, 15 och 17 ��, 18 � f�rsta stycket och andra stycket f�rsta meningen, 19 �
f�rsta stycket, 20 � f�rsta stycket och 21 � f�rsta stycket f�rsta meningen
och andra stycket samt 4 kap. 114, 1627 �� och 30 � f�rsta meningen,

 14 kap. 13 � milj�balken i fr�ga om 2 kap. 5, 10, 29, 30, 45 och 46 ��,

3 kap. 9 och 10 �� samt 4 kap. 25, 28 och 29 ��,

 8 kap. 11 � regeringsformen i fr�ga om 2 kap. 14 och 25 �� samt 3 kap.

13 a, 14 a och 18 a ��, och

 8 kap. 7 � regeringsformen i fr�ga om �vriga best�mmelser.

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om
uppr�ttande av en ram f�r gemenskapens �tg�rder f�r att uppn� en h�llbar anv�ndning av
bek�mpningsmedel, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2019/1243.
Se �ven Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett
informationsf�rfarande betr�ffande tekniska f�reskrifter och betr�ffande f�reskrifter f�r
informationssamh�llets tj�nster.
2 Senaste lydelse 2017:20.

SFS

2021:229

Publicerad
den

25 mars 2021

background image

2

2 kap.
11 �
Anv�ndare av v�xtskyddsmedel ska erbjudas utbildning som ger
tillr�cklig kunskap om de �mnesomr�den som anges i bilaga I till
Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober
2009 om uppr�ttande av en ram f�r gemenskapens �tg�rder f�r att uppn� en
h�llbar anv�ndning av bek�mpningsmedel, i den ursprungliga lydelsen.
Utbildningen ska erbjudas av

1. Statens jordbruksverk, n�r det g�ller anv�ndning
a) inom jordbruk, skogsbruk, parksk�tsel eller tr�dg�rdssk�tsel,
b) p� tomtmark f�r bostadshus,
c) p� skolg�rdar och g�rdar till f�rskolor,
d) p� lekplatser som allm�nheten har tilltr�de till,
e) inom idrotts- och fritidsanl�ggningar,
f) vid planerings- och anl�ggningsarbeten,
g) p� v�gomr�den och banvallar,
h) p� grusytor och andra mycket genomsl�ppliga ytor, och
i) p� ytor av asfalt eller betong eller andra h�rdgjorda material,
2. Folkh�lsomyndigheten, n�r det g�ller anv�ndning i och omkring lager-

lokaler eller andra lagringsutrymmen, och

3. Arbetsmilj�verket, n�r det g�ller annan anv�ndning.

12 � Utbildning enligt 11 � ska best� av en grundutbildning och en vidare-
utbildning och ska avslutas med ett kunskapsprov. Utbildningen ska genom-
f�ras i enlighet med en kursplan som beslutas av den centrala myndighet
som erbjuder utbildningen.

Innan kursplanen beslutas, ska myndigheten h�ra Kemikalieinspektionen

och andra ber�rda myndigheter.

14 � Statens jordbruksverk, Folkh�lsomyndigheten, Arbetsmilj�verket och
Kemikalieinspektionen f�r inom sina respektive ansvarsomr�den meddela
f�reskrifter om att l�nsstyrelsen ska erbjuda s�dan utbildning som avses i 11
och 13 �� och om hur l�nsstyrelsen ska genomf�ra utbildningen.

20 � Fr�gor om anv�ndningstillst�nd enligt 18 eller 19 � pr�vas av

1. Statens jordbruksverk, n�r det g�ller anv�ndning
a) inom jordbruk, skogsbruk, parksk�tsel eller tr�dg�rdssk�tsel,
b) p� tomtmark f�r bostadshus,
c) p� skolg�rdar och g�rdar till f�rskolor,
d) p� lekplatser som allm�nheten har tilltr�de till,
e) inom idrotts- och fritidsanl�ggningar,
f) vid planerings- och anl�ggningsarbeten,
g) p� v�gomr�den och banvallar,
h) p� grusytor och andra mycket genomsl�ppliga ytor, och
i) p� ytor av asfalt eller betong eller andra h�rdgjorda material,
2. Folkh�lsomyndigheten, n�r det g�ller anv�ndning i och omkring lager-

lokaler eller andra lagringsutrymmen, och

3. Arbetsmilj�verket, n�r det g�ller annan anv�ndning.

25 � Statens jordbruksverk, Folkh�lsomyndigheten och Arbetsmilj�verket
f�r inom sina respektive ansvarsomr�den meddela f�reskrifter om att
tillst�nds- och dispensfr�gor som enligt 20 eller 24 � ska pr�vas av myndig-
heten i st�llet ska pr�vas av l�nsstyrelsen.

SFS 2021:229

background image

3

37 � V�xtskyddsmedel f�r inte anv�ndas

1. p� �ngs- eller betesmark som inte �r l�mplig att pl�ja men som kan

anv�ndas till sl�tter eller bete,

2. p� skolg�rdar eller g�rdar till f�rskolor eller p� lekplatser som allm�n-

heten har tilltr�de till,

3. i parker eller tr�dg�rdar eller andra omr�den som i f�rsta hand �r av-

sedda att vara rekreationsomr�den som allm�nheten har tilltr�de till,

4. inom kolonitr�dg�rdsomr�den eller i v�xthus som inte anv�nds yrkes-

m�ssigt,

5. p� tomtmark f�r bostadshus eller p� krukv�xter i hemtr�dg�rdsmilj�,

eller

6. p� v�xter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande

lokaler.

37 a � Kemikalieinspektionen f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n
f�rbuden i 37 � 26 f�r verksamma �mnen i v�xtskyddsmedel som bed�ms
inneb�ra en begr�nsad risk f�r m�nniskors h�lsa och milj�n.

Innan Kemikalieinspektionen meddelar f�reskrifter ska inspektionen ge

�vriga ber�rda myndigheter tillf�lle att yttra sig.

38 � Statens jordbruksverk f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n
f�rbuden i 37 �

1. om det beh�vs f�r att f�rhindra introduktion, etablering och spridning

av karant�nskadeg�rare enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning
(EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skydds�tg�rder mot v�xt-
skadeg�rare, �ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordningar (EU)
nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om
upph�vande av r�dets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG,
98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG eller enligt
best�mmelser som genomf�r den f�rordningen, eller

2. som beh�vs f�r odlandet av v�xter som bevaras i Nationella genbanken

eller i Nordiskt genresurscenter.

Jordbruksverket f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n f�rbudet i

37 � 1 f�r att f�rhindra introduktion, etablering och spridning av invasiva
fr�mmande arter.

Innan Jordbruksverket meddelar f�reskrifter ska verket ge �vriga ber�rda

myndigheter tillf�lle att yttra sig.

38 a � Naturv�rdsverket f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n
f�rbuden i 37 � 26 f�r att f�rhindra introduktion, etablering och spridning
av invasiva fr�mmande arter.

Innan Naturv�rdsverket meddelar f�reskrifter ska verket ge �vriga be-

r�rda myndigheter tillf�lle att yttra sig.

39 � Den kommunala n�mnden f�r i det enskilda fallet ge dispens fr�n
f�rbuden i 37 �, om v�xtskyddsmedlet �r godk�nt av Kemikalieinspektionen
och anv�ndningen �r f�renlig med villkoren f�r godk�nnandet, och

1. det beh�vs f�r odlandet av v�xter som bevaras i Nationella genbanken

eller i Nordiskt genresurscenter, eller

2. det beh�vs av andra s�rskilda sk�l.

40 � Det �r f�rbjudet att utan s�rskilt tillst�nd av den kommunala n�mnden
yrkesm�ssigt anv�nda v�xtskyddsmedel

SFS 2021:229

background image

4

1. inom idrotts- och fritidsanl�ggningar,
2. vid planerings- och anl�ggningsarbeten,
3. p� v�gomr�den samt grusytor och andra mycket genom-

sl�ppliga ytor, och

4. p� ytor av asfalt, betong eller andra h�rdgjorda material.

40 a � Tillst�ndsplikten i 40 � g�ller inte v�xtskyddsmedel som i f�reskrif-
ter meddelade enligt 37 a � har undantagits fr�n anv�ndningsf�rbudet i 37 �.

Tillst�ndsplikten i 40 � 3 och 4 g�ller inte anv�ndning av v�xtskydds-

medel

1. p� v�gomr�den, f�r att f�rhindra introduktion, etablering eller sprid-

ning av

a. invasiva fr�mmande arter, eller
b. karant�nskadeg�rare enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning

(EU) 2016/2031 eller enligt best�mmelser som genomf�r den f�rordningen,
eller

2. p� banvallar.

41 � Det �r f�rbjudet att utan skriftlig anm�lan till den kommunala n�mn-
den yrkesm�ssigt anv�nda v�xtskyddsmedel

1. p� v�gomr�den, f�r att f�rhindra introduktion, etablering eller sprid-

ning av

a. invasiva fr�mmande arter, eller
b. karant�nskadeg�rare enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning

(EU) 2016/2031 eller enligt best�mmelser som genomf�r den f�rordningen,

2. p� banvallar, och
3. inom omr�den som inte omfattas av f�rbud enligt 37 � eller krav p�

tillst�nd enligt 40 � och som har en sammanh�ngande area �verskridande
1 000 kvadratmeter d�r allm�nheten f�r f�rdas fritt.

Den anm�lningspliktiga verksamheten f�r p�b�rjas tidigast fyra veckor

efter det att anm�lan har gjorts, om inte n�mnden best�mmer n�got annat.

41 a � Kravet p� anm�lan i 41 � g�ller inte v�xtskyddsmedel som i f�re-
skrifter meddelade enligt 37 a � har undantagits fr�n anv�ndningsf�rbudet i
37 �.

Kravet p� anm�lan i 41 � f�rsta stycket 3 g�ller inte anv�ndning p� �ker-

mark.

42 � Best�mmelserna i 37 � 1, 40 � och 41 � g�ller inte anv�ndning som

1. har karakt�r av punktbehandling, och
2. har en s�dan begr�nsad omfattning att m�nniskors h�lsa och milj�n inte

riskerar att skadas.

43 � Naturv�rdsverket f�r

1. meddela n�rmare f�reskrifter om dispens enligt 39 � 2, och
2. i fr�ga om annan anv�ndning av v�xtskyddsmedel �n anv�ndning p�

skogsmark meddela f�reskrifter om verkst�lligheten av 4042 ��.

Innan Naturv�rdsverket meddelar f�reskrifter ska verket ge �vriga be-

r�rda myndigheter tillf�lle att yttra sig.

SFS 2021:229

background image

5

43 a � Statens jordbruksverk f�r meddela n�rmare f�reskrifter om dispens
enligt 39 � 1.

Innan Jordbruksverket meddelar f�reskrifter ska verket ge �vriga ber�rda

myndigheter tillf�lle att yttra sig.

3 kap.
11 a �
Utbildning som ger den s�rskilda kunskap som avses i 11 � ska
erbjudas av

1. Folkh�lsomyndigheten, n�r det g�ller �tg�rder mot ohyra och skadedjur

enligt 9 kap. 9 � milj�balken, och

2. Arbetsmilj�verket, n�r det g�ller annan anv�ndning.

13 a � Folkh�lsomyndigheten f�r meddela f�reskrifter om att l�ns-
styrelsen ska erbjuda s�dan utbildning som avses i 11 a � 1 och om hur l�ns-
styrelsen ska genomf�ra utbildningen.

14 a � Arbetsmilj�verket f�r meddela f�reskrifter om att l�nsstyrelsen ska
erbjuda s�dan utbildning som avses i 11 a � 2 och om hur l�nsstyrelsen ska
genomf�ra utbildningen.

18 a � Folkh�lsomyndigheten och Arbetsmilj�verket f�r inom sina
respektive ansvarsomr�den meddela f�reskrifter om att fr�gor om anv�nd-
ningstillst�nd i st�llet ska pr�vas av l�nsstyrelsen.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 oktober 2021.
2. Tillst�nd enligt 2 kap. 40 � att yrkesm�ssigt anv�nda v�xtskyddsmedel

som har beslutats enligt �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande, dock som l�ngst
till och med 31 december 2022.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Maria Jonsson
(Milj�departementet)

SFS 2021:229

;