SFS 2021:230 Förordning om ändring i förordningen (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten

SFS2021-230.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ZYCIQZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:JAALAF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2007:977) med instruktion </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�r Valmyndigheten </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 24 mars 2021 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (2007:977) med instruktion f�r <br/>Valmyndigheten1 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b>2 Myndigheten ska </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"> ansvara centralt f�r genomf�randet av val och folkomr�stningar, och<br/> i �vrigt fullg�ra de uppgifter som den centrala valmyndigheten har</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt lag eller f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska �ven vara nationell kontaktpunkt och beh�rig myndig-</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">het f�r kontroll och intygande av antalet giltiga st�df�rklaringar som har <br/>gjorts av svenska medborgare enligt Europaparlamentets och r�dets f�r-<br/>ordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska medborgar-<br/>initiativet. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 maj 2021. </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">AMANDA LIND </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Helena Swenz�n <br/>(Kulturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">1 F�rordningen omtryckt 2016:102. <br/>2 Senaste lydelse 2019:1142. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2021:230</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">25 mars 2021</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2007:977) med instruktion

f�r Valmyndigheten

Utf�rdad den 24 mars 2021

Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (2007:977) med instruktion f�r
Valmyndigheten1 ska ha f�ljande lydelse.

2 �2 Myndigheten ska

 ansvara centralt f�r genomf�randet av val och folkomr�stningar, och
 i �vrigt fullg�ra de uppgifter som den centrala valmyndigheten har

enligt lag eller f�rordning.

Myndigheten ska �ven vara nationell kontaktpunkt och beh�rig myndig-

het f�r kontroll och intygande av antalet giltiga st�df�rklaringar som har
gjorts av svenska medborgare enligt Europaparlamentets och r�dets f�r-
ordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska medborgar-
initiativet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 maj 2021.

P� regeringens v�gnar

AMANDA LIND

Helena Swenz�n
(Kulturdepartementet)

1 F�rordningen omtryckt 2016:102.
2 Senaste lydelse 2019:1142.

SFS

2021:230

Publicerad
den

25 mars 2021

;